0 av 0 för ""

Visualisering stad

Frukostseminarium om luktutredningar

Luktproblem är en växande miljöfråga som påverkar allt från människors välbefinnande och livskvalitet till verksamheters rykte och lokal samhällsintegration. I en värld där hållbarhet och miljöansvar står högt på agendan, är det avgörande att vi förstår de komplexa aspekterna kring luktproblematiken. Att hantera dålig lukt är inte bara en fråga om att följa riktlinjer och regleringar – det är en del av vårt ansvar att skapa en renare, mer hälsosam och behaglig omgivning för alla.

Lukt kan idag mätas och analyseras sensoriskt för att bestämma en luktkoncentration. De luktande utsläppen från en verksamhet i kombination med spridningsberäkningar har visat sig vara ett användbart verktyg vid såväl bedömning av luktpåverkan, luktreducering, villkorsutformning i tillståndsärenden som vid optimering av olika åtgärder och kostnadsanalyser.

Då det idag inte finns några generella riktlinjer för lukt i omgivningen i Sverige och man idag bedömer lukt olika i tillståndsprocesser kommer ett särskilt fokus på seminariet att vara bedömningsgrunder.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar på myndighet med tillsyn och miljöprövning eller verksamhetsutövare och som vill veta mer om hur man kontrollerar, bedömer och åtgärdar lukt.

Program för dagen

08.00 – Frukost står uppdukad och specialister finns redo för att bolla era frågor och funderingar

08.30 – 09.30 Seminariet

  • Inledning: Vad är lukt och hur påverkar det människor och miljö?
  • Utredningsmetoder: Hur kan vi mäta lukt på ett effektivt sätt och bedöma luktpåverkan genom spridningsberäkningar? Vi kommer att titta på olika metoder och instrument som används i branschen.
  • Bedömningsgrunder: Vilka rättsliga och relevanta kriterier bör tillämpas vid bedömning av luktproblem?
  • Åtgärder: Hur kan lukt åtgärdas? Genomgång av de alternativ som finns för att minska luktpåverkan.
  • Framtidsspaning: Vad är på gång i framtiden inom luktutredningar?

09.30 – 10.30 Diskussion och frågestund för den som har tid och intresse

Om seminariet

Tid: 19 mars 08.00-09:30

Plats: Seminariet äger rum i Swecos lokaler på Skånegatan 3 i Göteborg. Antalet platser är begränsade. Seminariet sänds också digitalt via Teams (länk kommer i bokningsbekräftelsen).

Anmäl dig senast den 12 mars. Varmt välkommen!