0 av 0 för ""

Illustration av kontor i beige

Frukostseminarium Framtidens kontor

Sweco bjuder in till en rapportpresentation och ett moderat samtal kring hur pandemin har påverkat behovet och utformningen av kontor.

Utveckling av teknik, ekonomi och förändringar av samhällets värderingar och normer har alltid avspeglat sig på våra arbetsplatser. Utifrån olika identifierade påverkansfaktorer diskuterar vi hur de kommer att forma kontoren i våra mellanstora svenska städer.

Frukost serveras 07:30.

För mer info och anmälan via Invajo