0 av 0 för ""

Pojke cykel

Avslutningswebbinarium för ”Det digitala stadsrummet” – planering för tryggare, hållbarare och hälsosammare resande för ungdomar

Det har ända sedan 70-talet, i takt med att föräldrars skjutsande ersatt gång och cykel, skett en minskad rörlighet för barn och ungdomar. En effekt är ett mindre hållbart och mindre hälsosamt resande till och från skola och fritidsaktiviteter. Inom Sundsvalls kommun finns en ambition att med olika åtgärder och nya arbetssätt försöka vända denna trend. Dels för att minska antalet bilresor i kommunen och dels för att öka barn och ungdomars självständighet i vardagen.

Sweco, RISE och Sundsvalls kommun bjuder nu in till ett avslutningsseminarium för det Vinnovaprojekt som vi bedrivit tillsammans under 2021 – vår förstudie ”Det digitala stadsrummet – planering för tryggare, hållbarare och hälsosammare resande för ungdomar”. På webbinariet visar vi hur digitala verktyg kan hjälpa oss att dra nytta av data för att bättre förstå ungdomars resval och se vilka effekter olika åtgärder i stadsrummet får.

Välkommen att delta för att förstå mer om hur data och en digital tvilling kan hjälpa oss att förstå och planera för en trygg, säker och hållbar stadsmiljö för barn och ungdomar!

När: 21 oktober 14.00-15.00
Var: Teams

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

teams@sweco.vc

videokonferens-ID: 129 215 915 7

Alternate VTC instructions

Eller ring in (endast ljud)

+46 8 505 218 74,,423769953#   Sweden, Stockholm

Läs mer om förstudien: https://iotsverige.se/projekt/det-digitala-stadsrummet/