0 av 0 för ""

Business Arens StockholmBusiness Arena Stockholm

Business Arena är Sveriges ledande mötesplats inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Den 22-23 september öppnas dörrarna upp för Business Arena Stockholm och årets upplaga både i digital och fysisk form. Liksom tidigare år är Sweco partner.

Flera experter från Sweco modererar och deltar i rundabordssamtal under de två dagarna. De digitala rundabordssamtalen spelas in i förväg och läggs upp för samtliga deltagare att se, medan de fysiska samtalen är slutna arrangemang för endast inbjudna deltagare.

Rundabordssamtal med Swecos experter

Ämne: Återstart av city efter pandemin – hur vi skapar en attraktiv stad
Moderator: Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects
Tid: Onsdag, den 22 september.

Ämne: Hållbar samhällsbyggnad – når vi målen i Agenda 2030?
Moderator: Elise Grosse, hållbarhetschef för Swecos division Buildings och Sweco Architects.
Spelas in och är öppen för alla deltagare att lyssna på digitalt på Business Arenas plattform.

Ämne: Den hållbara affären
Deltar: Kristofer Sjöholm, Digital Development Lead på Digital Services.

Kommentator

Elise Grosse hållbarhetschef för Swecos division Buildings och Sweco Architects är kommentator i panel om utvalda programpunkter dag 2.

Business Arena Tech Awards

Jenny Carlstedt, IT-expert med fokus på samhällsbyggnad och Smarta städer på Swecos division Digital Services, i juryn för Business Arena Tech Awards.

Länkar

För att se programmet och anmälan på Business Arenas webbplats.

Mer information om Business Arena Tech Awards.