0 av 0 för ""

TrafikljusGrönt ljus 2030 – Swecos session: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga

För tredje året bjuder Trafikverket in till resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, Sweco håller i break out-sessionen: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga – från enskilda projekt till storstilad verklighet, mellan 11:00-12:00, läs mer längre ned på sidan. Generell info om konferensen som startar klockan 09:00 den 22 september.

Programledare: Sven Hunhammar och Sofia Lindahl, Trafikverket

I direktsändning:

 • Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör inledningstalar.
 • Var står vi nu? Utsläpp från transportsektorn och status i elektrifieringen av fordonsflottan, Anders Brandén Klang, Trafikanalys, och Hanna Sundqvist, Energimyndigheten.
 • Framtidens elektrifierade transporter, Johanna Barr, Power Circle.
 • Vikten av alla hållbarhetsaspekter inom elektrifieringen, Ola Hansén, Världsnaturfonden WWF.
 • Avslutningstalare, infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Breakouts!

I år erbjuder vi Trafikverket parallella webbinarier om elektrifiering av; godstransporter på väg, resor och transporter i stadsmiljö och inom flyg och sjöfart samt sessioner om laddbara bilar/ laddinfra på landsbygd och vätgasens möjligheter i transportsektorn. Sist men inte minst handlar det om elektrifiering och hållbarhet.  Sweco är värd för sessionen: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga – från enskilda projekt till storstilad verklighet

Värd: Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetschef Swecos infrastrukturverksamhet

På sessionen presenteras fyra framgångsrika projekt inom elektrifiering i stadsmiljö, som riskerar att stanna just där om ingen tar vid – men som också är en fantastisk chans att ta vid där projektet slutade, att få hela förarbetet gratis och självklara kontaktpersoner att vända sig till. Varje projektbeskrivning utgår ifrån just detta: Vad kan vi lära oss och hur tar vi detta vidare?

 • Mobilitetspunkt Bergen – Med en budget på bara 250 000 NOK lyckades norska Bergen använda laddplatser för att skapa mobilitetspunkter där olika hållbara transportslag möts. Eirik Hordnes, energi och miljörådgivare med specialistområde elektrifiering. 
 • Logistikområde Södertälje – Ett logistikcenter under uppbyggnad med målet att leverera fossilfri logistik, i bred samverkan mellan berörda kommuner och regionen, elbolagen, logistikaktörerna, mark- och fastighetsägare och akademin. Finansierat av Triple F och med unika lärdomar som kan användas på många håll.
  Johan Johansson, projektledare. 
 • Mikro-logistik – Flera pilotprojekt i mindre skala visar på stora nyttor i form  av ökad effektivitet, lägre utsläpp och högre trafiksäkerhet när logistik hanteras med eldrivna mikromobilitetslösningar som lastcyklar. Hur påskyndas utvecklingen genom upphandlingskriterier, miljözoner, hastighetsgränser?Björn Sax Kaijser, projektledare, presenterar erfarenheter från pilotprojekt.
 • Smarta gator – ett forskningsprojekt i samverkan mellan Sweco, Spacescape, Chalmers, KTH, VTI och White. Projektet avslutas 2022 med framtagande av en ny designguide. Digitalisering, automatisering och tillgång till nya typer av elfordon har potential att förändra vårt sätt att resa och transportera oss. Men hur utformar vi våra städer och dess gator för att möjliggöra denna utveckling? “Smarta gator” är ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt som syftar till att påskynda utvecklingen av multifunktionella gator och ta fram modeller för transporter, energi, ICT, ekosystemtjänster, dagvatten, drift och underhåll. En summering av de delrapporter som tagits fram presenteras av Louise Bergström, projektledare för Swecos medverkan presenterar.

Frågor och diskussion

Läs mer om Mobilitetspunkter Bergen

Läs mer om Logistikområde Södertälje

Läs mer om Smarta gator

Anmäl är stängd