0 av 0 för ""

lägenhetsfasad med gröna växterGrönt ljus 2030 – Swecos session: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga

För tredje året bjuder Trafikverket in till resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, Sweco håller i break out-sessionen: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga – från enskilda projekt till storstilad verklighet, mellan 11:00-12:00, läs mer längre ned på sidan. Generell info om konferensen som startar klockan 09:00 den 22 september.

Programledare: Sven Hunhammar och Sofia Lindahl, Trafikverket

I direktsändning:

  • Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör inledningstalar.
  • Var står vi nu? Utsläpp från transportsektorn och status i elektrifieringen av fordonsflottan, Anders Brandén Klang, Trafikanalys, och Hanna Sundqvist, Energimyndigheten.
  • Framtidens elektrifierade transporter, Johanna Barr, Power Circle.
  • Vikten av alla hållbarhetsaspekter inom elektrifieringen, Ola Hansén, Världsnaturfonden WWF.
  • Avslutningstalare, infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Breakouts!

I år erbjuder vi Trafikverket parallella webbinarier om elektrifiering av; godstransporter på väg, resor och transporter i stadsmiljö och inom flyg och sjöfart samt sessioner om laddbara bilar/ laddinfra på landsbygd och vätgasens möjligheter i transportsektorn. Sist men inte minst handlar det om elektrifiering och hållbarhet.  Sweco är värd för sessionen: Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga – från enskilda projekt till storstilad verklighet

 Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga – från enskilda projekt till storstilad verklighet

Värd: Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetschef Swecos infrastrukturverksamhet

Fyra framgångsrika projekt inom elektrifiering av resor och transporter i stadsmiljö presenteras. De riskerar att stanna just där om ingen tar vid – men det är också är en fantastisk chans att ta vid, att få hela förarbetet gratis och självklara kontaktpersoner att vända sig till. Varje projektbeskrivning utgår ifrån just detta: Vad kan vi lära oss och hur tar vi det vidare?

  • Mobilitetspunkt Bergen – Anna-Emilia Joelsson, med flera år i Norge, presenterar tillsammans med norsk gäst: Med en budget på bara 1 miljon NOK lyckades norska Bergen använda laddplatser för att skapa mobilitetspunkter där olika hållbara transportslag möts.
  • Logistikområde Södertälje – Johan Johansson med inbjudna projektdeltagare:Ett logistikcenter under uppbyggnad med målet att leverera fossilfri logistik, i bred samverkan mellan berörda kommuner och regionen, elbolagen, logistikaktörerna,  mark- och fastighetsägare och akademin. Finansierat av Triple F och med unika lärdomar som kan användas på många håll.
  • Mikro-logistik – Björn Sax Kaijser intervjuar cykelåkerier och kommuner om erfarenheter från pilotprojekt: Flera pilotprojekt i mindre skala visar på stora nyttor i form av ökad effektivitet, lägre utsläpp och högre trafiksäkerhet när logistik hanteras med eldrivna mikromobilitetslösningar som lastcyklar. Hur påskyndas utvecklingen genom upphandlingskriterier, miljözoner, hastighetsgränser?
  • Smarta gator – projektet avslutas 2021 och resultaten presenteras nu för första gången av Louise Bergström, projektledare Sweco, tillsammans med deltagande partner Chalmers, KTH, VTI eller White: Digitalisering, automatisering och tillgång till nya typer av elfordon har potential att förändra vårt sätt att resa och transportera oss. Men hur utformar vi våra städer och dess gator för att möjliggöra denna utveckling? “Smarta gator” är ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt som syftar till att påskynda utvecklingen av multifunktionella gator och ta fram modeller för transporter, energi, ICT, ekosystemtjänster, dagvatten, drift och underhåll.

Frågor och diskussion

Läs mer om Mobilitetspunkter Bergen

Läs mer om Logistikområde Södertälje

Läs mer om Smarta gator

Anmäl dig här