0 av 0 för ""

Cirkulärt trä

23 feb: Intressentdialog om Cirkulärt träbyggande, 2:a tillfället

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Sweco in till en digital dialog om Cirkulärt träbyggande. Mötet består av två delar med fokus på trendspaning och dialog. Vill du att Sverige ska bygga mer i trä? Har du tankar eller idéer som du vill dela med dig av? Då är det här mötet du ska vara med på.

Agenda:

-Trendspaning: Webbinariet inleds med en trendspaning för den gröna omställningen och ett framtidsscenario för cirkulärt träbyggande.

-Dialog: Hur skapar vi en strategi och färdplan för Cirkulärt träbyggande? Trä som material kommer att vara betydelsefullt för byggsektorn, dels med avseende på dess låga CO2-avtryck, men dels också utifrån att det är ett material som skapar möjlighet till flexibilitet under byggnaders livslängd och som gör det möjligt att återvinna och återanvända materialet i slutet av byggnaders livstid. Syftet är att kraftsamla Sverige till en högre aktivitet, identifiera hinder samt idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

När: 23 feb kl 09:00 – 11:00

Var: Digitalt via Teams

För vem: Vi välkomnar alla aktörer som är intresserade av cirkulärt träbyggande, både på forskarnivå, arkitekter och på entreprenörs- eller byggföretagsnivå, samt rivningsaktörer och byggnadsberedare.

Kostnad: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

För mer information, kontakta: Amanda Borneke, amanda.borneke@sweco.se