0 av 0 för ""

23 mars: Internationellt mobilitetsseminarium

Välkommen till Swecos internationella mobilitetsseminarium 2023

Som aktör inom planering och mobilitet kan det vara svårt att avgöra hur händelser och trender kan påverka beslut som du behöver ta. För att ge dig möjlighet att utöka din kunskap om hur data, modeller och applikationer kan stötta dig i ditt arbete, vill vi bjuda in dig till vårt internationella webbinarium. Du kan aktivt byta mellan tre parallella teman, för att fånga de presentationer som lockar dig mest. Vi avslutar dagen med att lyssna till vår huvudtalare – Jonas Eliasson, professor och Trafikverkets måldirektör för det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet.

Under webbinariet kommer vi presentera flera olika projekt med olika typer av metoder och programvaror. Fokus varierar från studier kring fotgängare och cyklister till hela städer och regioner. Swecos experter från bland annat Sverige, Storbritannien, Belgien, Finland och Nederländerna kommer tillsammans med några kunder guida dig genom transportvärlden på ett intressant och spännande sätt.

Teman för dagen:

  • Reduktion av urban trafik
  • Politiskt drivna initiativ
  • Innovativ modellering

Välkommen!

Datum: 23 mars 2023

Tid: 12:30 – 17:00

Språk: Webbinariet hålls på engelska

Anmälan: Registrera dig här och lägg till i kalendern