0 av 0 för ""

Framtidens kontor

24 maj: Frukostseminarium Framtidens kontor i den mellanstora svenska staden

Sweco bjuder in till en rapportpresentation och ett modererat samtal kring hur pandemin har påverkat behovet och utformningen av kontor.

Utveckling av teknik, ekonomi och förändringar av samhällets värderingar och normer har alltid avspeglat sig på våra arbetsplatser. Utifrån olika identifierade påverkansfaktorer diskuterar vi hur det kommer att forma kontoren i våra mellanstora svenska städer.

Frukost serveras i förbindelse med eventet.

Plats: Sweco Architects Östersund
Adress: Bangårdsgatan 4A, Östersund
Tid: kl 07:30 – 09:00

Vi ser fram emot att träffa dig!

Läs mer om eventet och anmäl dig senast den 22 maj här.