0 av 0 för ""

järnvägsspår

25 maj Webbinarium: Kunskap om anläggningen – försöksplanering

I detta webbinarium utforskar vi hur statistik inom försöksplanering kan hjälpa oss att öka kunskapen om en anläggning, vilket kan bestå av olika system (processer) och komponenter (produkter). Det i sin tur gör att vi kan ta kunskapsbaserade beslut och förbättra strategier och planer.

Att sprida kunskap inom branschen är viktigt för oss inom Sweco. Därför har vi tagit fram en webbinarieserie där vi lyfter olika infallsvinklar av det som vi, Swecos järnvägskonsulter, brinner för: Framtidens järnväg.

Anmäl dig här