0 av 0 för ""

Människor som sitter vid bord och samarbetar under en banderoll med texten Visionsverkstad

Visionsverkstad: Formulera din vision för Malmö

Välkommen till en mötesplats för dialoger om Malmö! Under våra workshops får du möjlighet att formulera dina visioner om staden. Genom att delta i samtal och samarbeta med andra deltagare du kanske annars inte mött, skapar vi en djupare förståelse för Malmös arkitektur, dess möjligheter och utmaningar.

Visionsverkstaden är ett samarbete mellan Sweco, TiF (Tillsammans i Förening, som stärker barn och ungas organisering och engagemang) och Yallatrappan (som har som målsättning att skapa arbetstillfällen och öka den ekonomiska självständigheten för utlandsfödda kvinnor) och är en del av Malmö stads satsning ”Malmö in the making” där målet är att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling. Utgångspunkten är Swecos visionsprojekt inom stadsutvecklingsområden i Malmö samt TiF och Yalla Trappans projekt för ökad delaktighet och integration i staden. Parallellt med workshopstillfällena kommer arrangörernas projekt ställas ut på Swecos kontor under hela september.

Vid båda workshoptillfällena har vi ett tema där Sweco Architects presenterar ett eller flera visionsprojekt för att inspirera. Sedan följer en workshop där vi tillsammans diskuterar temat utifrån deltagarnas drömmar, rädslor och styrkor med Malmö. För att diskutera stadsbyggnadsfrågor som berör medborgarnas vardagsliv används olika designmetoder för att driva arbetet framåt. Som deltagare får du tillsammans med andra skapa gemensamma visioner om staden genom att bland annat samtala, skissa och bygga prototyper.

Vi vill ta tillvara Malmös mångfald med dess erfarenheter och kompetenser, eventuella skilda intressen och behov samt likheter. Att tillsammans skapa visionsprojekt låter oss på ett tillgängligt sätt utforska vad som är unikt med Malmö och vad Malmöbon önskar för en hållbar framtid med goda livsmiljöer. Genom att tre parter samarbetar säkrar vi en bred representation.

Den första workshopen äger rum hos Yallatrappan den 12 september och den andra hos Sweco den 27 september. Utställningen på Swecos kontor är öppen för alla.

Tid: 27 sep, 16:00-18:00

Plats: Sweco, Drottningtorget 14, Malmö

Anmälan: Anmälan krävs. Klicka här för att säkra din plats i tid

Läs mer om Malmö in the making