0 av 0 för ""

IFLA World Congress 2023

Sweco deltar i IFLA World Congress 2023, den största årliga konferensen för landskapsarkitekter och stadsplanerare världen över. Temat för året är ”Emergent Interaction” och belyser behovet av handling för att möta de utmaningar som vår planet står inför, som klimatförändringar, social ojämlikhet och förlusten av biologisk mångfald.

Delta online eller på plats i Stockholm eller Nairobi för tre dagar av inspiration, kunskapsdelning och samarbete kring de mest akuta globala utmaningarna: klimatförändringar, biologisk mångfald och social rättvisa. Programmet hålls på engelska.

  •  Innovera och skapa lösningar för globala utmaningar
  •  Nätverka med internationella experter
  •   Lyssna på inspirerande talare
  •  Lär dig om grön omställning och resiliens

 

Swecos bidrag till programmet:

Muntlig presentation

BIMitigation: A Tool for Early-Stage Climate Calculations in Landscape Architecture

Med: Fredrik Toller, Studiochef och affärsutvecklingsstrateg landskap

Poster – showcase

Ecological space study & Green-blue structure design of the First Practice Area

Med: Qi Kong, Landskapsarkitekt

Rundabordsamtal

Double-Duty Actions for Health and Well-being through Climate City Planning

Med: Charlie Gullström, Arkitekt SAR/MSA och Ann Legeby, Sweco Architects / professor KTH i tillämpad stadsbyggnad

Guidade rundturer

“Stockholmsskolan” in our time

Med: Thorbjörn Andersson, Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tid: lördag 29/9 9-13

Stockholm´s modern landscapes, Norra Djurgårdsstaden

Med: Staffan Sundström, Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tid: lördag 29/9

Biljetter och mer info

För mer information om eventen samt biljetter till konferensen besök IFLA 2023

För mer information om Swecos medverkan, kontakta Fredrik Toller, fredrik.toller@sweco.se

Gasverkstorget uppifrånBobergstorget, Norra Djurgårdsstaden — Återbruk av en stadsdel. Gasverksområdet i Stockholm är ett stycke industrihistoria som nu görs om och där hela stadsdelen återbrukas.
Fotograf: Jan Lipka

 

HjorthagsparkenHjorthagsparken, Norra Djurgårdsstaden — Stockholms lägsta punkt. Fokus i projektet har varit dagvattenhantering, gröna ytor och främjande av biologisk mångfald.
Fotograf: Sten Jansin