0 av 0 för ""

En man fotar en stad i solnedgången med sin mobil.

Webinar: Hur återvinner vi metaller från kablar och rör i våra städer?

  • När: 29 november 2023
  • Tid: 08:00-09:00
  • Var: digitalt via Zoom (länken skickas efter anmälan)
  • Sista anmälningsdag: 27 november 2023

Program:

08:00-08:05: Välkommen, inledning

08:05-08:25: Hur kan återvinning bli en del av infrasystemens förvaltning?

Föreläsare: Joakim Johansson, bitr professor, Industriell Miljöteknik, Linköpings universitet (20 min)
Under våra gator och torg gömmer sig en värld av olika kabel- och rörnätverk som används för att distribuera livsviktiga tjänster till stadens invånare i form av el, tele, fjärrvärme, vatten, etc. Dessa ledningsbundna infrasystem innehåller också stora förråd av metaller. Idag sker dock ingen återvinning utan de kablar och rör som tas ur bruk lämnas i regel bara kvar i marken. Vid Linköpings universitet har vi under flera år bedrivit forskning om hur återvinning kan bli en mer naturlig del av infrasystemens förvaltning. Joakim kommer att berätta om de viktigaste lärdomarna från dessa projekt.

08:25-08:45 Materialåtervinning i byggnader.

Föreläsare: Richard Mutafela, Miljöingenjör på Sweco (20 min)
Våra byggnader innehåller stora mängder dolda metaller och andra material som bidrar till avfallsgenerering vid traditionella rivningar. Dessa dolda material är dock potentiella alternativ till jungfruliga råvaror. Med den decennier gamla proklamationen att ”städer är framtidens gruvor” tror vi på Sweco att framtiden är nu. Därför har vi arbetat med olika projekt som integrerar materialåtervinning från byggnader i den cirkulära ekonomin. Richard kommer att berätta om Swecos erfarenhet av konceptet urban gruvdrift i byggnader.

08:45-08:55 Frågor

08:55-09:00 Summering och avslut

Om du vill delta vänligen fyll i formuläret nedan. Välkommen!

Om konceptet:
Morgon med LiU är ett samarbete mellan LiU och teknikkonsultbolagen genom Sweco. Fyra gånger om året erbjuds digitala föreläsningar med den hållbarhetsforskningen samt vilka frågeställningar som hållbarhetskonsulter hanterar på samma tema.