0 av 0 för ""

Stockholm

Paneldiskussion ”Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators”

Sweco har blivit ackrediterat för att delta i FN-konferensen Stockholm+50 och i anslutning till detta arrangerar vi en paneldiskussion med fokus på snabba åtgärder, best practice och hur vi skalar upp tillsammans. Målet är att adressera globala utmaningar, såsom klimatförändringarna och resursbrist, med cirkulär ekonomi som katalysator för förändring i samhällen och ekonomier runtom i världen.

Datum: 3 juni 2022

Tid: 11.00 – 12:10

Språk: Webbinariet hålls på engelska

Anmälan: Registrera dig och lägg till i kalendern (LinkedIn)

Länk till webbinariet

 

Paneldeltagare

  • Matthew Baldwin, Deputy Director-General Manager for the 100 Climate-Neutral and Smart Cities Mission
  • Inês Costa, Former State Secretary for Environment in Portugal, circular economy and industrial ecology expert
  • Olga Kordas, Viable Cities Programme Manager and Associate Professor of Sustainable Urban Development at KTH
  • Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability and Climate action, Handelsbanken
  • Karin Kronhöffer, Director Strategy and Communication Swedfund
  • Pär Larshans, Director of Sustainability Ragn-Sells
  • Svante Axelsson, National coordinator Fossil Free Sweden
  • Anders Egelrud, CEO of Stockholm Exergi
  • Andreas Gyllenhammar, Chief Sustainability Officer at Sweco, moderator för paneldiskussionen

Om Stockholm+50

I juni 2022 arrangerar FN konferensen Stockholm+50 summit, genom värdländerna Sverige och Kenya. Det är femtio år sedan FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972. Nu vill man fira 50-årsjubileet och samtidigt försöka öka takten i omställningen till hållbara samhällen, fler jobb och ett klimat i balans för alla, där ingen lämnas utanför.