0 av 0 för ""

30 januari: Webbinarium om effektbaserade analyser

Upp till 99 % av de toxiska effekterna i vattenmiljön orsakas av okända ämnen. Sweco har mot bakgrund av detta genomfört ett innovationsprojekt där effektbaserad analys använts, eftersom dessa mäter effekter från alla ingående ämnen. För utvärderingen har avloppsvatten från sex VA-organisationer analyserats. Målet var att undersöka hur effektbaserade analyser (in vitro-tester i celler) kan komplettera kemisk analys vid utvärdering av avskiljning av mikroföroreningar vid konventionell respektive avancerad avloppsvattenrening, där de avancerade reningsteknikerna utvärderades i bänkskale- och pilotförsök.

Gisela Holm, Sweco och Linda Önnby, IVL Svenska Miljöinstitutet (tidigare anställd på Sweco) presenterar Swecos rapport.

Tid: 14.00-15.00

Ladda ner rapporten här!

Anmäl dig här