0 av 0 för ""

h22

30 maj-3 juli: H22 City Expo i Helsingborg

Under H22 fylls staden med konferenser, möten, stadsutställningar, kultur, musik, arkitektur, design och föreläsningar. Över 70 inhemska och globala företag och organisationer samarbetar med staden för en positiv stadsutveckling. Sweco är ett av dessa.

Så deltar Sweco på H22 City Expo:

Hållbarhetsveckan – Swecos kick-start för medverkan på H22 City Expo

Vad? Swecos kontor i Helsingborg bjuder på inspiration för framtidens viktiga hållbarhetsarbete.​ Under veckan diskuteras ämnen som: Hur kan vi bygga framtiden med cirkulära data och innovativ analys för klimatberäkning? Hur vi kan skapa en stark, lokal marknad för återbruk? Besökare välkomnas till mingel med mat, inspirerande föreläsare och erfarenhetsutbyten​.

När? 31 maj – 2 juni

Var? Terminalgatan 1

Kontaktpersoner: ​
Emelie Romé, Nicole Prieto, Alexander Andersson, ​
Sofia Safi, Sandra Bertilsson.

Varma platser – Egna rum utomhus för ungdomar genom dialog, delaktighet och design

Vad? Sweco visar hur ungas plats i det offentliga rummet kan se ut. Konceptet Varma platser är ett socialt hållbarhetskoncept och riktar sig till tonåringar som tycker om att vistas utomhus med kompisar.  Under H22 finns två testbäddar dit ungdomar bjuds in till dialog och samskapande. Ett samarbete med Wihlborgs, Öresundskraft, Vestre, DM och referensgrupper med tonåringar.

När? 30 maj – 3 juli​

Var? Drottninghög och Terminalen​

Kontaktpersoner: Helena Friberg RugeEmelie Romé

Innocities – Speed solving för Smarta hållbara städer 

Vad? Innocities är ett innovationsprogram som leds av Smart Innovation och Sweco i samarbete med Mälardalens universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. Under H22 bjuder Innocities in till en ”speed solving” för Smarta hållbara städer. Under två timmar kommer Sweco att genomföra ett Innocities innovationsprogram i miniformat, där representanter från kommun eller annan offentlig organisation, näringsliv, akademi och civilsamhälle bjuds in för att samskapa idéer som ska snabba på omställningen till smarta och hållbara städer och samhällen. ​

När? 1 juni kl. 10.00-12.00 ​

Var? Swecos kontor i Helsingborg, Terminalgatan 1​

Kontaktperson: Elisabet Spross

Salong Krångel

Vad? Salong Krångel är ett samarbete mellan RISE och Sweco med fokus på att hantera komplexitet. Utgångspunkten är tvärsektoriella samtal, konst och kultur med inspiration av formatet i de historiska litterära salongerna.  Under H22 erbjuder Sweco och RISE möjligheten att besöka Salong Krångels sommarskola ”för dig som bor i, drömmer om och bygger stad” med undervisning som inte liknar någon annan. Med Salong Krångel får deltagaren lära sig att se komplexitet som en möjlighet och träna upp sin uthållighet för ovisshet och att förstå hur samverkan kan ske i och med det som är rörigt och svårtolkat.

När: 21 juni kl 16.30​

Var: I hamnen (hos Varma platser)​

Kontaktperson: Petra Bäckman,  Emelie Anneroth ​

 

För mer information om H22, läs här.