0 av 0 för ""

Blique hotelllobby4-6 juli: Hur omvandlar vi trash till cash – om återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

Cirkulär omställning och ökat återbruk inom bygg och fastighet är ett måste om vi ska klara klimatmålen. En snabb utveckling är möjlig men hinder inom lagstiftning och invanda beteenden står i vägen. Hur kan vi driva positiv förändring? Vilka politiska beslut behövs för att driva utvecklingen?

Tid: 10:05-10:30 samt 15.05 – 15.30
Plats: Cramérgatan, H306, ”Återbruksscenen, plats 306 och 307 framför universitetet”
Arrangör: Sweco och Loopfront

I denna samtalsserie samtalar vi med politiker från olika partier kring vad som krävs för att öka återbruk inom bygg- och fastighetsbranschen. Du kan också ställa frågor till Sweco och Loopfront om återbruk.

Samtalen hålls på Återbruksscenen i Swecos återbrukade stadsmöbel, en plats för möten och samtal kring återbruk och klimatsmart byggande. Stadsmöbeln är gjord av lokalt rivavfall från Ragnsells och ska efter Almedalsveckan få ett andra liv på en skola på Gotland.

Se vilka politiker som deltar i samtalen här. 

Dag och tid:
Måndag 4/7 kl. 10.05 – 10.30 samt 15.05 – 15.30
Tisdag 5/7 kl. 10.05 – 10.30 samt kl. 15.05 – 15.30
Onsdag 6/7 kl. 10.05 – 10.30 samt kl. 15.05 – 15.30