0 av 0 för ""

Globala målen

4 April: A Sustainable Start – mål 9 och 14

Seminarieserien “A Sustainable Start” bjuder in till en gemensam arena och mötesplats i syfte att öka kunskapen, engagemanget och initiativen kring Agenda 2030.

Denna säsong ger vi oss ut på en Nils Holgersson-resa runtom i Sverige och lyfter lokala och konkreta exempel som kan inspirera fler och lyftas till nationell nivå. Precis som tidigare har vi slumpat ihop målen och varje seminarium sätter fokus på två hållbarhetsmål. Vi tittar närmare på synergierna dem emellan och påminner oss om att alla delar hänger ihop. Hur skapar vi effektiva, hållbara actions här och nu?

Kom och lyssna till inbjudna hållbarhetsinnovatörer på både lokal och nationell nivå, ställ dina frågor och medverka i ett öppen dialog kring hur vi tar hållbarhetsarbetet vidare tillsammans.

4 april fokuserar vi på mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och mål 14, Hav och marina resurser.

I panelen:

  • Lisa Larsson, Miljöchef på Swedavia Visby som jobbat länge med hållbarhet
  • Sandra Frank, Medgrundare och vice vd på Arvet som bygger hus av trä istället för betong
  • Jonas Lindholm, vd på Sculptur som bland annat använder återvunnen plast ur haven för att bygga möbler

Agenda

  • 08:00 – Inledning, panelsamtal och dialog kring dagens målkombination.
  • 09:00 – Fortsatt, öppen dialog kring seminariets fokuspunkter. Pågår till cirka kl. 10:30.

Anmälan

  • Anmäl dig här för att få aktuell Zoom-länk att ansluta till.

A Sustainable Start är ett samarbete mellan Sweco, ABLE Foundation, Clarion Hotel, Initiativ Samutveckling och SISAB.