0 av 0 för ""

man på scen med blå bakgrund4 juli: Hur bygger vi inte bara smarta städer, utan också snälla städer – tillsammans?

När kommuner växer är det extra viktigt att alla känner sig inkluderade. Men hur arbetar vi bäst med social hållbarhet? Hur kan vi skapa en framgångsrik samverkan mellan kommun, stadsutvecklare och arbetsgivare?

Tid: 10.00 – 10.45
Plats: Techarenan på Strandvägen 2-4, Scen 2
Arrangör: Haninge kommun, Sweco

Att öka tryggheten står numera på många kommuners agendor. Haninge är en tillväxtkommun som arbetar med social hållbarhet och inkludering i flera miljöer, från exploateringsområdena i centrum till bostads- och företagsområdena i Jordbro. Gemensam nämnare är ett stort engagemang från kommunens egen organisation och en stark samverkan med fastighetsägare och arbetsgivare på de aktuella platserna.

Se panelsamtalet i efterhand:

 

Medverkande:
Andreas Paulson, stadsarkitekt, Haninge kommun
Anders Gillberg, VD, Haninge Bostäder
Philip Eriksson, regionchef Göteborg och Öresund, Revelop
Mats Hermansson, (moderator), affärsenhetschef Trafik och samhällsplanering, Sweco

Läs mer om arrangemanget i Almedalens officiella program

 

Bilder från eventet: 

man på scen med blå bakgrund

man som talar och gestikulerar på scen

man på scen med blå bakgrund

flera människor på scen

För mer information, kontakta anna.hanerud@sweco.se, Sweco Sverige