0 av 0 för ""

Kvinna i bakgrunden med digitala symboler framför5-7 april Kartdagarna i Karlstad

Kartdagarna arrangeras av Kartografiska Sällskapet för intressenter inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och geodata. Årets tema är ”Geodata – en del av vårt öppna samhälle”. Under tre dagar får du ta del av den senaste utvecklingen, nyheterna, erfarenheterna och forskningen inom geodatabranschens många spännande områden. Det hålls seminarier/sessioner och workshops som ger kunskapsuppbyggnad, vidareutbildning, tips och idéer.

Vi på Sweco deltar genom monterplats och flera föredrag från scenen. Hoppas att vi ses där!

 

Swecos talare och programpunkter Kartdagarna 2022 


ONSDAG 6 APRIL

Klockan 09:00-10.30

GEMENSAM DIGITAL PLANERINGSPROCESS – VAD INNEBÄR DET?
Föreläsare: Jenny Carlstedt, Sweco och Christina Thulin, SKR

Nu är det dags att ställa om till en digital samhällsbyggnadsprocess, först ut bland informationsmängder som ska harmoniseras och tillgängliggöras är detaljplaner. I de vägledningar som tagits fram av SKR och Sweco trycks på vikten av att fundera på kommunens omställning till en digital planprocess, och att göra detta tillsammans, över förvaltningsgränser. Men vad innebär det i praktiken? Vilka frågor är det som geodataavdelningen och planavdelningen behöver adressera tillsammans på ett nytt sätt – och vilka andra roller berörs? Hur förklarar man för en planarkitekt vad en xml-baserad planbeskrivning är? Och hur skapar man förståelse hos geodataavdelningen kring komplexiteten i detaljplaneinformationen, det är väl bara geodata? Här kan du läsa mer om hur vi på Sweco jobbar med den digitala stadsbyggnadsprocessen.

 

Klockan 09:00-10.30

AUTOMATISERAD LÖSNING FÖR DATAINSAMLING I FÄLT OCH SKAPANDE AV INVENTERINGSRAPPORT
Föreläsare: Tobias Törnros, Sweco

Vid inventering i fält används traditionellt papper och penna med eventuellt kompletterande foton tagna från en separat kamera. Denna teknik för insamling och hantering av data är både tidskrävande och innehåller flera moment som kan leda till felaktigheter, när exempelvis bild och data senare ska matchas, och ett fel som uppkommer tidigt följer med hela vägen till inventeringsrapporten. Vi har automatiserat flera steg i denna arbetsprocess att samla in data i fält och skapa en rapport. Och nu kan du få en praktisk genomgång till hur ett sådant förfarande går till, och vilka värden det skapar.

 

Klockan 11:00-12:30

SWECOS HÅLLBARHETSSOL VISUALISERAR NYTTAN ENLIGT AGENDA 2030 
FöreläsareChristina Granér, Sweco

Sweco har utvecklat en arbetsmetodik och ett verktyg för att göra hållbarhetsbedömningar utifrån Agenda 2030 av projekt, verksamheter, investeringar, lokaliseringar, kommunala planer och mycket annat. Hållbarhetssolen har 17 solstrålar vars riktning och längd symboliserar det bedömda objektets bidrag till Agenda 2030. Metodiken och visualiseringen stimulerar till samtal och underlättar kommunikationen om hållbarhet, samtidigt som det ger organisationer ett eget lärande och eget ägande av hållbarhetsfrågor. Här kan du läsa mer om denna metodik och verktyg.

 

Klockan 15:30-17:00

AUTOMATISERA HÄMTNING AV DATA FRÅN EXTERNA KÄLLOR
Föreläsare: Håkan Samor, Sweco

Många verksamheter vill och behöver fortfarande tanka hem data från externa källor som underlag till sina geodataprocesser. Brukar dina användare vara de som upptäcker avvikelser och fel i kartorna eller ligger du steget före? FME är en räddare i nöden och talar om för dig vad du behöver rätta till.

 

TORSDAG 7 APRIL

Klockan 09:00-10.30

REPORTNET 3 – ONLINE INTEGRATION AV MILJÖ- OCH KLIMATDATA I DINA PROCESSER
Föreläsare: Ulf Månsson, Sweco and The European Environment Agency

Reportnet 3 är den nya e-plattformen för rapportering av miljö- och klimatdata till Europeiska miljöbyrån (EEA). Plattformen omfamnar de strategiska målen för EU -kommissionens ”Green Deal” och är en viktig komponent i dess digitala strategi. EEA mottager, sammanställer och tillhandahåller stora mängder av geografiska miljö- och klimatdata för medlemsländerna. Ökade datamängder, nya datakällor och högre krav på aktualitet är anledningar till att den nya rapporteringsplattformen nu införs. Datamängderna som EEA tillhandahåller är relevanta för analys och uppföljning av hur FN’s globala miljömål efterlevs.

Föredragshållaren Mikael Månsson har haft i uppdrag att utveckla ett publikt och kostnadsfritt paket för standard integrationsverktyg. Paketet möjliggör direkt access till data i Reportnet 3 för både åtkomst och rapportering. Exempel kommer att visas hur denna miljödata kan integreras i olika typer av geografiska flöden – samtidigt som en introduktion till Reportnet 3 ges.

 

Klockan 09:00-10.30

NYTTAN MED EN SMART SAMHÄLLSBYGGNAD
Föreläsare: Jenny Carlstedt, Sweco

Det pågår just nu många satsningar från både regering och branschorganisationer med att digitalisera våra informationsmängder och processer inom samhällsbyggnad. Vi pratar om visioner om obrutet informationsflöde och rätt information till rätt aktör vid rätt tidpunkt. Men var faller nyttorna ut av de investeringar och den omställning som krävs? Varför ska vi satsa, och vad ger det offentlig och privat sektor? Och inte minst – hur bidrar denna omställning till en mer klimatneutral bransch?

Läs mer om årets program på Kartdagarnas webbsida
Kartdagar-2022-Program-Inbjudan.pdf (kartografiska.se)