0 av 0 för ""

Lekrum på Hedlunda förskola5 juli: Hjälpa eller stjälpa? Om skolmiljöer och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Skolorna upplever stora utmaningar i att tillgodose behoven hos eleverna med diagnoser. Hur ska man tänka och vad kan man göra? Tillsammans måste vi hjälpa lärare och elever till en fungerande skolmiljö.

Tid: 15.10-.1&.00
Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök,
Arrangör: Sweco Archtects

Arkitekter Åsa Rodenkirchen och Anna Näsholm, Sweco, visar konkreta exempel och strategier som gör skillnad. Utifrån egna skolprojekt, personliga erfarenheter och nära kontakt med forskning vill vi visa på de möjligheter som öppnas med en djupare förståelse för hur ”eleverna med diagnoser” upplever sin skola. Enkätundersökningar, t ex via riksförbundet Attention, visar att minst åtta av tio elever med NPF har mycket stora svårigheter att gå i skolan. Skolmiljön ligger på andra eller tredje plats på listan över försvårande faktorer. Antalet hemmasittare ökar kraftigt. Hemmasittarna vill inget hellre än att gå i skolan, i den ”vanliga” skolan. Vi måste med gemensamma krafter göra det möjligt!

Medverkande:
Åsa Rodenkirchen, Arkitekt, Sweco Architects
Anna Näsholm, Arkitekt, Sweco Architects
r

För mer information, kontakta anna.hanerud@sweco.se, Sweco Sverige

Foto: Felix Gerlach.