0 av 0 för ""

 

Globala målen

6 december: A sustainable start – mål 11 och 15

Seminarieserien “A Sustainable Start” bjuder in till en gemensam arena och mötesplats i syfte att öka kunskapen, engagemanget och initiativen kring Agenda 2030.

Denna säsong ger vi oss ut på en Nils Holgersson-resa runtom i Sverige och lyfter lokala och konkreta exempel som kan inspirera fler och lyftas till nationell nivå. Precis som tidigare har vi slumpat ihop målen och varje seminarium sätter fokus på två hållbarhetsmål. Vi tittar närmare på synergierna dem emellan och påminner oss om att alla delar hänger ihop. Hur skapar vi effektiva, hållbara actions här och nu?

Kom och lyssna till inbjudna hållbarhetsinnovatörer på både lokal och nationell nivå, ställ dina frågor och medverka i ett öppen dialog kring hur vi tar hållbarhetsarbetet vidare tillsammans.

6 december fokuserar vi på mål 11, Hållbara städer och samhällen, och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald

I panelen:

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot Miljöpartiet

Susanné Wallner, näringslivschef och ansvarig för ElectriVillage, Mariestad

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad

Agenda

  • 08:00 – Inledning, panelsamtal och dialog kring dagens målkombination.
  • 09:00 – Fortsatt, öppen dialog kring seminariets fokuspunkter. Pågår till cirka kl. 10:30.

Anmälan

Detta hybridevenemang erbjuder medverkan på det sätt som passar dig bäst – på plats eller digitalt.

Vill man delta på plats i Göteborg, på Clarion Hotel Post, och träffa Henrik Kant och Susanné Wallner live är max antal personer vi tar emot 50 st. Först till kvarn gäller och anmälan görs här.

För att delta på plats i Stockholm, Clarion Hotel Sign, och träffa Rebecka Le Moine live, krävs ingen anmälan.

För att delta digitalt – anmäl dig här.