0 av 0 för ""

Drönare flyger över stad6 juli: När drönare möter stadsplaneringen – vilka är knäckfrågorna och kan vi lösa dom för klimatets skull?

2021 ändrades reglerna kring drönare i nedre luftrummet och en handbok har tagits fram för att hjälpa kommuner hitta lämpliga användningsområden utifrån det nya regelverket. För att drönare ska bli en resurs i klimatomställningen behöver även planerare engagera sig i frågan om det nedre luftrummet.

Tid: 13.00-13.45
Plats: Cramérgatan, H306, Återbruksscenen, framför universitetet
Arrangör: Sweco Architects

Hur ser stadsplanerare, fysiska planerare och arkitekter på drönare som en planeringsfråga? Vilka är knäckfrågorna? Ett inkluderande samtal som fångar upp publikens synpunkter med ambitionen att ta frågan vidare i höst, till exempel genom aktörsamverkan och gemensamma FoI-ansökningar.

Medverkande: Charlie Gullström, FoI-strateg, Sweco Architects
Carlos Viktorsson, Ph.Lic., Sweco Intelligenta transportsystem
Anders Neregård, Digitaliseringschef, Sweco Architects
Christian Hegardt, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects
Jessica Svännel, Biträdande projektledare, GIS-ingenjör, Landskapsarkitekt LAR/MSA vid Region Gotland

Läs mer om arrangemanget här

För mer information, kontakta elina.smidlund@sweco.se, Sweco Sverige