0 av 0 för ""

Jönköping stad vid vattnet

BYGG-PLATS på Arkitekturveckan i Jönköping

Under Arkitekturveckan deltar Sweco Architects genom en studenttävling som anordnas tillsammans med programmet för byggnadsutformning med inriktning arkitektur på Jönköping University.

Fyra studentgrupper kommer att uppföra konstruktioner på grönytan bakom Mariedal/Hälsohögskolan för att uppleva platsen. Det kan vara ett skydd, en plats för paus, lek eller en inramning. Något att betrakta, beakta eller beträda. Grupperna kommer att få tillgång till samma mängd återbrukat material och arbeta parallellt för att kunna samverka och inspireras av varandra. Konstruktionerna kommer att stå kvar på platsen under några veckor och det kommer att vara möjligt för allmänheten att rösta på sitt favoritbygge.

Plats: Grönytan bakom Mariedal/Hälsohögskolan

Tider: tors 7 sept – lör 9 sept

Torsdag kl 9-17 Bygge pågår – Studenter på plats
Fredag kl 9-17 Bygge pågår – Studenter på plats
Lördag kl 13 – Färdigställande

Läs mer om Arkitekturveckan på Jönköping.se

För mer information, kontakta: Johan Franzén, johan.franzen@sweco.se