0 av 0 för ""

Globala målen

7 mars: A Sustainable Start – mål 7 och 10

Seminarieserien “A Sustainable Start” bjuder in till en gemensam arena och mötesplats i syfte att öka kunskapen, engagemanget och initiativen kring Agenda 2030.

Denna säsong ger vi oss ut på en Nils Holgersson-resa runtom i Sverige och lyfter lokala och konkreta exempel som kan inspirera fler och lyftas till nationell nivå. Precis som tidigare har vi slumpat ihop målen och varje seminarium sätter fokus på två hållbarhetsmål. Vi tittar närmare på synergierna dem emellan och påminner oss om att alla delar hänger ihop. Hur skapar vi effektiva, hållbara actions här och nu?

Kom och lyssna till inbjudna hållbarhetsinnovatörer på både lokal och nationell nivå, ställ dina frågor och medverka i ett öppen dialog kring hur vi tar hållbarhetsarbetet vidare tillsammans.

7 mars fokuserar vi på mål 7, Hållbar energi för alla, och mål 10, Minskad ojämlikhet.

Agenda

  • 08:00 – Inledning, panelsamtal och dialog kring dagens målkombination.
  • 09:00 – Fortsatt, öppen dialog kring seminariets fokuspunkter. Pågår till cirka kl. 10:30.

I panelen

Jimmy Anjevall, energispecialist, Jämtkraft

Saira Alladin, Director of Asset Operations and Maintenance, Vattenfall

Maria Svensson Wiklander, grundare Remote Lab och ordförande för Hej Främling!

Anmälan

  • Anmäl dig här för att få aktuell Zoom-länk att ansluta till.

A Sustainable Start är ett samarbete mellan Sweco, ABLE Foundation, Clarion Hotel, Initiativ Samutveckling och SISAB.