0 av 0 för ""

Värdekedja

Frukostsamtal om CSDDD – ansvarsfulla värdekedjor

Hållbarhetsområdet regleras allt mer. Under december kom rådet och EU-parlamentet överens om en historisk ny lagstiftning som lägger ökat ansvar på företagens arbete med ansvarsfulla värdekedjor.

Direktivet för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) kommer i ett första skede kräva av större företag att ha riktlinjer och policys på plats för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människor och natur, varken uppströms och nedströms i värdekedjan. Följer företagen inte kraven riskerar de böter. Men vad innebär en ansvarsfull värdekedja? Och hur kan företag arbeta för att förbereda sig inför den nya lagstiftningen? Var ska man börja?

Lyssna när Swecos experter diskuterar detta tillsammans med representanter från energibolaget Örsted och kollektivtrafiksbolaget Nobina. Samtalet modereras av Sandra Runsten, hållbarhetschef på Swecos division Environment & Planning.

I panelen:
Magnus Demervall, Head of Public Affairs, Ørsted
Emma Forsberg, chefsjurist, Nobina
Victor Månsson, CSDDD-expert, Sweco

När: 8 februari 08:15 – 08:50

Plats: Digitalt

Anmälan: Anmäl dig här!