0 av 0 för ""

Ett barn med regnrock och paraply

Sweco på Frihamnsdagarna: Ett resilient samhälle

Vad kan vi göra idag för att nå ett mer motståndskraftigt samhälle imorgon? Under Frihamnsdagarna i Göteborg bjuder Sweco in till en paneldiskussion om resiliens ur brett perspektiv.

Klimatförändringar, miljöförstöring och resursbrist är vanligare än någonsin. Vad behöver vi göra för att bli resilienta i vår omställning till ett hållbart samhälle på både kort och lång sikt?

Hur kan ekosystemen hjälpa oss? Hur ser vi till att vi alltid har tillgång till mat och energi? Vilka hot innebär havsnivåhöjningen och hur kan vi skydda oss?

Få svar på detta och mycket mer i vårt seminarium med experter inom självförsörjning av livsmedel, vatten, klimatresiliens, industriell symbios och smarta energisystem. Genom samarbete och planering kan vi tillsammans bli mer resilienta – nu!

När: 31 aug kl 15:20-16:00

Var: Ebbe-scenen, Bananpiren, hållplats Frihamnen/Frihamnsporten, Göteborg

Anmälan: Ingen anmälan krävs. Läs mer på Frihamnsdagarnas webbsida

Medverkande

Elisabeth Östman
Planchef Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals Stad
Mölndal har arbetat strategiskt med användande av ekosystemtjänster i projektplanering

Mattias Salomonsson
Specialist inom stigande vatten och skyfall, Sweco

Karin Ingelhag
Projektledare, Business Region Göteborg (BRG)
Arbetar med bland annat livsmedelssystem och industriell symbios

Eric Zinn
Hållbarhetschef, Göteborg Energi

Simon Lindroth
Specialist resilienta energisystem, Sweco

Elever från Angeredsgymnasiet
Via Swecos samarbete med Angeredsutmaningen

Publiken har möjlighet att ställa frågor i slutet.

Moderator

Fredrik Olsson
Affärsstrateg och projektledare, Sweco

Läs mer om Swecos deltagande i Frihamnsdagarna