0 av 0 för ""

Fjäril och äng med blommor

24-25 maj: Renare Mark – vårmöte

Sweco deltar i Renare Marks vårmöte 2022 på Clarion Hotel live i Malmö 24-25 maj. Välkommen att besöka oss i vår monter.

Eventet anordnas av Nätverket Renare Mark. Programmet innehåller föredrag inom områden såsom teknik, sediment, PFAS, vatten, klorerade lösningsmedel, klimat och hållbarhet, forskning, fysisk planering, bidragsfinansierade projekt och mycket mer. Det kommer även finnas möjlighet att följa med på studiebesök vid två olika vattenverk i Danmark.

Sweco deltar i programmet

  • Maria Sundesten, regionchef Miljö, Sweco är en av moderatorerna under vårmötet
  • 24/5 klockan 14:00-14:40 – Teknik
    Barriärteknik som saneringsalternativ vid förorenade områden – Niklas Törneman, Sweco
  • 25/5 klockan 10:50-11:50 – Bidragsfinansierade projekt
    F.d. Färgaren kemiska tvätt – Anna Paulsson, Sweco; Karin Eliaeson, SGU; Helene Jansson, Länsstyrelsen Jönköpings län

Besök Swecos monter

Sweco har flera miljökonsulter på plats med olika expertkompetens inom förorenade områden exempelvis PFAS, provtagningsstrategier, masshantering, klorerade alifater, exploatering och entreprenad, innovativa åtgärdslösningar, riskbedömning och klorerade lösningsmedel.

Kom gärna förbi på en pratstund! Vi har flera spännande projekt som vi presenterar i montern.

För mer information om Renare Mark – vårmöte 2022

Här kan du läsa mer om hur vi på Sweco kan hjälpa er inom förorenade områden.