0 av 0 för ""

Fjäril och äng med blommor

22-23 mars: Renare Mark – vårmöte

Sweco deltar i Renare Marks vårmöte 2023 på Linköping konsert & kongress 22-23 mars. Välkommen att besöka oss i vår monter.

Eventet anordnas av Nätverket Renare Mark. Programmet innehåller föredrag inom temat   ”Hållbar efterbehandling”. Man kan lyssna på föredrag kopplat till PFAS, föredrag inom forskning, vatten och sediment, fysisk planering och cirkulär ekonomi, nya utmaningar och innovativa metoder, analyser och mätosäkerhet, erfarenhetsåterföring, hållbar efterbehandling och juridik.  Det kommer även finnas möjlighet att följa med på studiebesök till Ragn-Sells anläggning Häradsudden den 21 mars.

Sweco deltar i programmet

  • 22/3 klockan 09:00-10:00 – Inledning
    Arsenikföroreningen i Hjältevad – en lyckad jordtvätt, men vad hände sen? – Dan Berggren Kleja, SLU/ SGI och Peter Englöv, Sweco
  • 23/3 klockan 13:30-14:30 – Erfarenhetsåterföring
    Erfarenhetsåterföring kring förekomst av dioxin i lakrester/kisaska från syralakning av malm – Louise Johansson, Sweco

Besök Swecos monter

Sweco har flera miljökonsulter på plats med olika expertkompetens inom förorenade områden exempelvis PFAS, provtagningsstrategier, masshantering, klorerade alifater, exploatering och entreprenad, innovativa åtgärdslösningar, riskbedömning och klorerade lösningsmedel.

Kom gärna förbi på en pratstund! Vi har flera spännande projekt som vi presenterar i montern.

För mer information om Renare Mark – vårmöte 2023

Här kan du läsa mer om hur vi på Sweco kan hjälpa er inom förorenade områden.