0 av 0 för ""

Blå himmel över solceller och vindkraftverk i bakgrunden

4 oktober: Swecos energidag 2023

Välkommen till Swecos energidag 2023 med temat ”Vad innebär en resilient energiförsörjning?”. Inbjudna gäster belyser tillsammans med Swecos experter aktuella frågor inom temat. Vill du vara en del av lösningen? Se till att säkra din plats redan nu!

Tid: 4 oktober, klockan 12:15 – 16:30

Plats: Sweco i Marieberg, Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Program

12:15 – 13:00: Lunch och mingel

13.00 – 13:30: Välkommen till Swecos energidag 2023!

13.30 – 14.15: Energisäkerhet: Att trygga leveranser av värme och kyla i framtiden 

I en tid av osäkerhet i såväl energibranschen som samhället i stort är säkringen av pålitliga värme- och kyla-leveranser av avgörande betydelse. Idag sker 50% av uppvärmningen i Sverige från fjärrvärme. Samtidigt ökar behovet av fjärrkyla i takt med klimatförändringarna. I denna paneldebatt lyfter vi utmaningar och möjligheter avseende beredskapen inom denna samhällskritiska infrastruktur.

Deltagare: Tomas Florin, Produktionschef, Ena Energi. Lina Enskog Broman, Ansvarig produktion kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla, Energiföretagen. Karl Lundström, Sweco.

14:15 – 14:45: Fika

14:45 – 15:30: Framtidens elförsörjning: Att hantera sårbarheter och yttre hot 

Elförsörjningen utgör ryggraden i samhällets funktioner och är avgörande för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. Men historiska händelser som stormen Gudrun, skogsbränder och potentiella hot som sabotage eller krig har tydligt visat på vår sårbarhet. Panelsamtalet kommer kretsa kring hur elförsörjningen kan hantera svåra påfrestningar, vilka resurser som finns och vad vi kan lära oss av tidigare inträffade händelser och utvecklingen i vår omvärld.

Deltagare: Katarina Yuen, Ämnesråd, Klimat- och näringslivsdepartementet. Aisan Rasouli, Elberedskapsspecialist, Svenska kraftnät. Simon Lindroth, Frekvensregleringsentusiast, Sweco.

15:30 – 16:10: Framtiden med AI: Energibranschen, risker och potential 

Artificiell intelligens (AI) banar väg för innovation, effektivitet och tillgång till kunskap, samtidigt som det ger upphov till nya typer av risker och komplexiteter.  I en era av accelererande teknologisk utveckling står energibranschen inför en omvälvande förändring. Denna session kommer att bjuda på inspiration och insikter runt AI, följt av en paneldiskussion om hur AI kan bidra till en resilient energiomställning.

Deltagare: Mikael Haglund, IBM Sweden. Filip Kjellgren, AI Sweden. Andrea Pettersson, Sweco. Fredrik Björk, Sweco.

16:10 – 16:30: Energidagen avslutas

Under lunch och fikapausen kommer ett antal energiexperter från Sweco att finnas tillgängliga för att besvara alla tänkbara frågor. Dessutom kommer du att ha möjlighet att prova på VR tillsammans med Swecos expert Stephen Brown och Siemens Energy. Då kan du se hur man interaktivt kan visualisera infrastruktur i exempelvis samrådsprocessen.

Anmäl dig här för att delta fysiskt eller digitalt.

Deltagandet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!

Se klipp från Energidagen 2022