0 av 0 för ""

Regndroppar på fönster i stad

Seminarium:

Översvämning från skyfall och hav

Tidpunkt:

  • 8 februari kl 08:30-12:00 Göteborg
  • 9 februari kl 08:30-12:00 Malmö
  • 12 februari kl 08:30-12:00 Stockholm

För vem?        För dig som är intresserad av arbete med översvämning från skyfall och hav.

Hur?               Fysiskt på Swecos kontor.

Övrigt:            Morgonen inleds med kaffe och smörgås. Efter seminariet erbjuds lunch. | Seminariet är kostnadsfritt.

 

Sweco har under 2023 arbetat med två strategiska uppdrag åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB:

  • ”Nationell metod för skyfallskartering av tätorter”
  • ”Nationell kartering av översvämning från hav”

Metodiken för skyfallskartering redovisades på MSB:s seminarium den 8 december. Metodiken kommer också att översiktligt presenteras vid flertalet konferenser under vintern och våren.

Efter presentationen den 8 december har det blivit tydligt att det fanns många delar som det finns stort intresse för att diskutera ytterligare. Därför bjuder Sweco i början av februari in våra kunder till tre fysiska seminarier på Swecokontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Under en förmiddag kommer vi att bland annat prata om:

  • Mer om bakgrunden till och syfte med publikationen, samt arbetet med den.
  • Vilken information kan jag förvänta mig att få ut av en skyfallskartering? Vad är en rimlig förväntan på resultatet?
  • Hur kan man konkret arbeta vidare med sin kartering? Vilka metoder för beslutsstöd kan man använda?
  • Resultat av uppdraget med att kartera Sveriges kust. Vilka riskområden finns?
  • Effekter av stormen Babet och andra aktuella händelser i havet.

Varmt välkommen!