0 av 0 för ""

Regndroppar på fönster i stad

Seminarium: Översvämning från skyfall och vattendrag

Tidpunkt: 17 april 13:00 – 16:00 Östersund

För vem? För dig som är intresserad av arbete med översvämning från skyfall och vattendrag.

Hur? Fysiskt på Swecos kontor.

Övrigt: Under eftermiddagen serveras fika. | Seminariet är kostnadsfritt.

 

Sweco har under 2023 arbetat för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, med ”Nationell metod för skyfallskartering av tätorter”.

Metodiken för skyfallskartering redovisades på MSB:s seminarium den 8 december. Metodiken kommer också att översiktligt presenteras vid flertalet konferenser under vintern och våren.

Efter presentationen den 8 december har det blivit tydligt att det fanns många delar som det finns stort intresse för att diskutera ytterligare. Därför har Sweco tidigare under året bjudit in kunder till fysiska seminarier andra platser i Sverige, nu är det dags i Östersund.

Under en förmiddag kommer vi att bland annat prata om:

  • Mer om bakgrunden till och syfte med publikationen, samt arbetet med den.
  • Vilken information kan jag förvänta mig att få ut av en skyfallskartering? Vad är en rimlig förväntan på resultatet?
  • Hur kan man konkret arbeta vidare med sin kartering? Vilka metoder för beslutsstöd kan man använda?
  • Översvämningskartering av större vattendrag, tillvägagångssätt för naturliga flöden samt kopplingen till vattenkraft och deras dammar.

Varmt välkommen!