0 av 0 för ""

Kvinna i gul jacka med cykel

16-17 juni: Transportforum 2022

Transportforum är Sveriges största mötesplats för både offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur. Som deltagare får du tillgång till den senaste kunskapen inom området och möjlighet att nätverka med övriga besökare på konferensen.

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Vilka är där? Till Transportforum kommer företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner, transportbranschen, konsultföretag och organisationer. Du träffar även forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Vi på Sweco kommer ha flera experter på plats både som deltagare och föredragshållare. Du är även varmt välkommen till vår monter för samtal, nätverkande och en god kopp kaffe.

Swecos föreläsningar på Transportforum:

Torsdag 16 juni


Kl 13:00-14:30

 • Väjningsbeteende vid övergångsställe och gångpassage – en observationsstudie
  – David Lindelöw
 • Sommargågator – erfarenheter och lärdomar från mer än 5 års arbete
  – Nima Karimzadeh
 • Introduktion till projektet NordicWay 3 och digitalisering av transportsystemet
  – Anna Johansson Jaques och Magnus Hjälmdahl
 • Hållbara stationsmiljöer – en studie kring ljudmiljö, resandekvalitet och kravuppfyllnad
  – Emma Newman och Olivier Fégeant

Kl 15:00-16:30

 • Cykelvänliga kantstenar
  – Johan Ingelshed
 • Självkörande eldriven stombuss på Tvärförbindelse Södertörn – en fallstudie
  – Alva Larsson
 • Elektrifierade godstransporter Stockholms Syd
  – Johan Johansson

Kl 17:30-19:00

 • Välkommen på mingel i Swecos monter!

Fredag 17 juni


Kl 8:30-10:00

 • Omfördelning av stadens ytor för att möta klimatförändringar och pandemier
  – Pernilla Wiman

Kl 10:30-12:00

 • Cykling på landsbygd – potential och utmaningar
  – David Edman
 • Urbana tillämpningar för uppkopplade fordon och datadelning
  – Mikael Ivari, Petter Eistrand och Magnus Hjälmdahl
 • Ökad trafiksäkerhet genom delning av data
  – Kristian Jaldemark, Sebastian Oremus, Thomas Andersson och Magnus Hjälmdahl

Kl 13:00-14:30

 • Intervjustudie för kvalitetsförbättringar gällande trafiksäkerhetsgranskningar
  – Kristina Mattsson
 • Omvärldsanalys och planeringsmanual för cykelgator
  – Björn Sax Kaijser

Anmälan till Transportforum:

Se hela programmet och anmäl dig på Transportforums webbplats.

Hoppas vi ses där!

Copy link
Powered by Social Snap