0 av 0 för ""

Regndroppar på fönster i stad

Webinar: Ny vägledning för skyfallskartering i tätorter

MSB bjuder in till presentation av en ny vägledning om metod för skyfallskartering av tätorter. Vägledningen har tagits fram tillsammans med Sweco på uppdrag av regeringen.

Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att möta skyfall. Kunskap om vilka områden som kan drabbas vid ett skyfall är en förutsättning för att kunna planera samhället så att negativa konsekvenser inte uppstår.

Regeringen har gett MSB i uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter. MSB har genomfört uppdraget i nära samverkan med länsstyrelserna, Boverket och SMHI.

Vägledningen innehåller bland annat rekommendationer om val av metod med hänsyn till syftet med skyfallskarteringen, vilka underlag som behövs, hur skyfallskarteringar utförs kopplat till val av metod och kvalitetsgranskning av resultaten.

Tider och upplägg för webinariet:

  • Datum: 8 december 2023
  • Tid: Kl 10:00-12:00
  • Var: Online
Program
  • Information om regeringsuppdraget (MSB)
  • Introduktion till vägledningen för beställare av skyfallskarteringar (Sweco)
  • Paus
  • Introduktion till vägledningen för utförare av skyfallskarteringar (Sweco)
  • Frågor