0 av 0 för ""

Press och media

Press och media

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Du kan prenumerera på våra breda utskick via Mynewsdesk. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss om du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter.

 

Se allaPressmeddelandenNyheterEventStudentevent
Innocities logo

Innocities – Ett innovationsprogram för att hjälpa kommuner med omställningen till ett hållbart samhälle

Nu ska det framgångsrika norska innovationsprogrammet från Smarte Byer og Samfunn utvecklas och erbjudas i Sverige. Under namnet Innocities ska Sweco tillsammans med Smart Innovation, Mälardalens universitet och SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling - utveckla och anpassa den norska modellen för att fungera i en svensk kontext och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle hos kommuner, hamnar och andra offentligt ägda organisationer. Läs mer

Växjö station

Nu står stationsbyggnaden i trä klar i Växjö

Växjös nya stations- och kommunhus är en av de största träbyggnaderna som någonsin har byggts i Sverige. Materialet och ett effektivt energisystem har bidragit till att byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Guld. Läs mer

Falsterbonäset

Naturbaserade lösningar i fokus när översvämningsskydd planeras i Falsterbo

På Falsterbonäset i Skåne finns cirka 5000 bostäder som behöver skyddas mot översvämningar till följd av klimatförändringar och stigande havsnivåer. För att begränsa inverkan på natur och miljö satsar Sweco och Vellinge kommun på att utnyttja befintliga skydd där det är möjligt, använda massor från närområdet till skyddsvallar och skapa nya klimatsmarta lösningar för de skyddsmurar som behövs. Läs mer

Grön byggnad

Sweco och Handelsbanken startar samarbete kring hållbara fastigheter

Små och medelstora fastighetsägare har inte alltid möjlighet att se över sina energikostnader, klimatanpassa fastigheter och sätta sig in i kommande regelverk. Nu startar Sweco och Handelsbanken ett samarbete för att ge fastighetsägare möjlighet att säkra sina hållbara resurser. Läs mer

Klassrum med ljussättning

Framtidens skola byggs i Iggesund

Pedagogisk utveckling med stöd i arkitektur, ljussättning och ljuddämpning står i centrum när Iggesunds skola utanför Hudiksvall byggs om och moderniseras. Ombyggnationen är samtidigt en testbädd för ett forskningsprojekt där ljuset anpassas efter aktiviteten och rummets funktion. Läs mer

Vrak på havsbottnen

Sweco kartlägger vrak längs Gävleborgskusten

Det finns en stor mängd skeppsvrak från olika tider längs Gävleborgskusten, men kunskapen om dem är inte lika stor som om fornlämningar på land. På uppdrag av Länsstyrelsen sammanställer nu Sweco uppgifter om vrak och förlisningar för att göra informationen mer tillgänglig och digital. Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst: 010-484 50 20, vardagar kl 8-17. Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. På kvällar och helger hanterar vi endast mycket brådskande ärenden. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering via detta telefonnummer. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via Mynyewsdesk. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns Sweco Group.

Sofie Sidoli

Presschef Sweco Sverige

Emma Månson

Kommunikationschef Sweco Sverige