0 av 0 för ""

Nyheter och press

Nyheter och press

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Koncernövergripande nyheter och pressmeddelanden för press och investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss på Sweco Sverige on du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter. Kontaktinformation för både Sweco Sverige och Sweco Group finns längst ner på denna sida.

 

 

Se allaAlmedalenPressmeddelandenNyheterEventStudentevent

Sweco Sverige presenterar fortsatt god tillväxt och stabilt resultat

Idag presenterade Sweco-koncernen kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2023. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 6 procent. Den gröna omställningen och klimatanpassningar är fortsatt drivande faktorer i efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster. Läs mer

Sweco hjälper Ukraina bygga dricksvattensystem i staden Kremenchuk

Sweco ska delta i den pågående återuppbyggnaden och moderniseringen av Ukraina genom att bidra med expertis i ett projekt för att trygga dricksvattentillgången för de 220 000 invånarna i Kremenchuk. Specialister från Sweco kommer att stå för expertis inom bland annat vattenförsörjning, hydrologi och miljökonsekvensanalys i ett projekt som finansieras av Swedfund. Läs mer

Sweco: Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn har haft förödande ekonomiska konsekvenser i Europa. Samtidigt belyser det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER), behovet av tålig stadsinfrastruktur. I en studie från Sweco kartläggs kritisk infrastrukturs sårbarhet i 26 europeiska städer, däribland Stockholm. I Stockholm anses vägnätet vara den mest sårbara infrastrukturen, följt av järnvägen på andra plats. Läs mer

Sweco får avtal värt 250 MSEK för ny tunnelbanelinje i Stockholm

Sweco har fått ett kontrakt i samband med den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Kund är Region Stockholm som gör en av de största investeringarna någonsin i Stockholms tunnelbanenät. Det nya avtalet följer flera andra projekt som Sweco har genomfört för Stockholms nya tunnelbanelinje sedan 2014. Läs mer

Sweco Sverige redovisar stark tillväxt och stabilt resultat för det tredje kvartalet

Idag presenterade Sweco-koncernen kvartalsrapporten för årets tredje kvartal. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 9 procent och en ökning av EBITA med 36 procent, justerat för kalendereffekter. Den gröna omställningen och klimatanpassningar drev en ökad efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster. Läs mer

Sweco och Tenfifty ska driva AI-innovation inom samhällsutveckling

Samhällsbyggnadssektorn står inför betydande utmaningar avseende ökad effektivitet, hållbarhet och säkerhet. Översvämningar, ras och skred, torka och andra väderrelaterade risker väntas öka – samtidigt som ny teknik kan bidra med avgörande lösningar. Sweco inleder därför samarbete med AI-företaget Tenfifty för att kunna erbjuda omfattande stöd till samhällsviktiga organisationer som vill, och behöver, förstärka sin verksamhet genom AI. Läs mer

Sweco har hittat en ny invasiv kräfta i Mälaren

Ett nytt invasivt kräftdjur har blivit identifierat i Mälaren. Märlkräftan Pontogammarus robustoides finns inte i svenska vatten sedan tidigare, men befaras nu slå ut den inhemska märlkräfta som dominerar i Mälaren. Upptäckten gjordes av en miljökonsult på havs- och vattenkonsulten Medins, som är en del av Sweco, under ett kunduppdrag. Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst når du på telefon: 010-484 50 20, vardagar kl 8-12 och 13-17 eller via mejl press@sweco.se

Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering via detta telefonnummer. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via TT. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns Sweco Group.

Sweco Sveriges presstjänst