0 av 0 för ""

50 år sedan flytten av Abu Simbel

Det är nu femtio år sedan invigningen av Abu Simbel-templen på sin nya plats. Det var när Assuan-dammen byggdes som templen skulle hamna under vatten, och Vattenbyggnadsbyrån, som senare blev Sweco, lade fram en lösning för att rädda dem.

De två templen i Assuan i Egypten började byggas omkring år 1244 f.Kr. på uppdrag av kung Ramses II och byggandet pågick i ungefär 20 år. Det stora templet var tillägnat gudarna, men byggdes i praktiken mest för kungen själv. Det lilla templet tillägnades hans gemål, Nefertari. Templen höggs ut ur klipporna vid Nilens strand och hade en fasad och inre rum. Det stora templets fasad är 35 meter brett och 32 meter högt och domineras av fyra gigantiska statyer, ca 20 meter höga, av Ramses II själv och därtill finns även många mindre statyer.

När templen slutade användas blev de övertäckta av sand tills de till slut inte syntes mer. De återupptäcktes först 1817. Legenden säger att det var en ung pojke från trakten som guidade upptäckarna till platsen. Hans namn var Abu Simbel och därför fick templen sitt namn efter honom.

1960 påbörjades bygget av den nya Assuan-dammen som skulle säkra vattentillgången och förhindra översvämningar, men dammbygget innebar också att vattennivån ovanför dammen skulle stiga uppemot 60 meter och att stora områden skulle hamna under vatten. Flera gamla monument hotades och däribland Abu Simbel-templen. Om templen skulle hamna under vatten skulle sandstenen snart mjukas upp och förstöras.

En räddningsaktion påbörjades. Inte bara Egyptens regering utan även UNESCO och arkeologer från hela världen engagerade sig i frågan. Problemet var att templen var gigantiska, och dessutom uthuggna ur klippan. Olika personer och institutioner lade fram förslag som antingen handlade om att skydda templen från vattnet eller att försöka flytta dem.

Bolaget Italconsult hade en idé om att lyfta hela templet som ett enda block, och de gav Vattenbyggnadsbyrån, som senare skulle bli Sweco, i uppdrag att utreda idén. VBB löste flera av problemen i processen, som hur man kunde stabilisera blocken och vilken utrustning som kunde användas, men kostnaden för en sådan flytt blev alldeles för hög. VBB lade då fram en ny lösning, där tempelfasaden och väggarna sågades i block och transporterades till en ny plats. Runt templen skulle sedan en ny konstgjord klippa byggas upp.

Lösningen sågs som den mest ekonomiska och enklast genomförbara och VBB utsågs till konsulterande ingenjörer och arkitekter i räddningsprojektet. Tillsammans med arkeologer och experter arbetade man under tidspress med flytten samtidigt som Nilens vatten steg mer och mer. VBB hade gjort noggranna ritningar över hur blocken skulle sågas ut, fraktas och sedan sättas ihop igen på sin nya plats.

Allt gick enligt plan, även om vissa utmaningar dök upp på vägen. Sandstenen var väldigt skör på vissa ställen och fick injiceras med syntetisk harts för att kunna sågas. För de känsligaste snitten engagerades marmorarbetare från Italien. När vattnet steg fick man också konstruera en mindre provisorisk damm runt templen för att hinna såga klart. Den 22 september 1968 kunde dock templen invigas på sin nya plats och 1979 sattes Abu Simbel upp på världsarvslistan.