0 av 0 för ""

Publicerad: 2020-05-20

AI inom samhällsbyggnad – vad händer nu?

I början av 2019 blev Sweco founding partner i det nya nationella forskningscentret AI Innovation of Sweden som etablerades på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sedan dess har mycket hänt: Fyra nya noder har skapats runt om i landet och Sweco har genomfört en förstudie för att ser hur AI bäst kan användas inom samhällsbyggnad.

AI Innovation of Sweden har uppdraget att stödja tillämpad forskning och innovation inom artificiell intelligens och samtidigt främja samarbete mellan olika branscher. Den långsiktiga visionen är att Sverige ska bli en ledande nation med ett helhetsgrepp inom AI-lösningar. Per Vidar Lundberg är Head of Digital Business Development på Sweco Sverige och berättar mer om Swecos engagemang i centret.

Per Vidar, vad har hänt sedan starten?
– Det är mycket som har hänt! Bland annat har flera nya noder skapats runtom i landet, och fler är på gång. Vi på Sweco kopplar ihop våra lokala kontor med noderna för att kunna delta i evenemang och träffa lokala företag och organisationer för att diskutera olika möjligheter inom AI.

Vilka möjligheter ser ni?
– Under det senaste året har vi gjort en förstudie just för att se hur de olika AI-disciplinerna kan användas inom samhällsbyggnad. Vi har konstaterat att det inte räcker med att bara låta företag och behovsägare träffas, för det är en komplex bransch och det finns även en försiktighet hos många aktörer när det gäller att ta klivet in på den nya marknaden.

Vilka förändringar behöver ske?
– Innan data kan delas och nya AI-lösningar tillämpas finns det flera frågor som måste undersökas, exempelvis informationsklassificering, GDPR, molntjänster, publicering av information och upphandlingar samt affärsmodeller som motiverar investeringar i nya produkter. Vi på Sweco hoppas kunna vara en av drivkrafterna när det gäller att sätta sig in i den nya marknaden och hjälpa våra kunder med den digitala transformationen.

Hur ska det gå till?
– Vi kommer att utnyttja vårt nätverk av befintliga partners och noder och även bjuda in andra aktörer som finns på den svenska marknaden för att se hur vi kan undanröja hinder och utmaningar. Som en del av vår förstudie har vi identifierat Smart Built Environment (SBE) som ett viktigt initiativ. Det är en satsning för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga, utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Hur kommer AI att stödja oss i framtiden?
– Jag tror att AI kommer att automatisera många tråkiga delar som tar mycket tid i våra uppdrag, som exempelvis att hitta rätt underlag. AI kommer också att stödja oss i beslutfattande, se till att vi har rätt krav med i form av teknik, miljö och jämställdhet, och det viktigaste av allt: ge oss mer tid för den kreativa processen där vi kan leverera produkter av högre kvalitet med innovativa lösningar till våra kunder.

För mer information, kontakta: 
Per Vidar Lundberg, pervidar.lundberg@sweco.se