0 av 0 för ""

Algodling på tak utformas av arkitekter på Sweco

På flera håll i världen pågår försök att utvinna biodiesel från alger. På Sweco håller arkitekter nu på att utveckla ett koncept för algodling i Sverige. I framtiden kan deras idé med algodling i cellformade bassänger på taket till Continental Bakeries logistikcenter och huvudkontor i Örkelljunga bli ett tillskott till företagets hållbara framtoning. Bränslet kommer att kunna användas till bageriets produktion och leveranser.

När Sven Teder, arkitekt på Sweco, ville ha en grön idé till Continental Bakeries lokaler som han skissade på, föddes tanken hos Susanna Hultin på en takodling av alger som både skulle vara funktionell i verksamheten och vacker tillsammans med byggnaden.

Susanna Hultin är hortonom på Swecos arkitektverksamhet i Malmö och arbetar med förgröning inom olika arkitekturområden. Förgröningen ökar hållbarheten och mångfalden samtidigt som koldioxidbelastningen minskar från de exploateringar som görs.

Att odla på tak är förvisso inget nytt. Men att odla alger på tak som ska utvinnas till bränsle och som därefter används för företagets egen verksamhet är unikt. Företaget kommer att kunna tillverka egen biodieselbränsle och på så vis påverka sitt koldioxidavtryck positivt. Internationellt pågår fler försök med algodling i småskaliga anläggningar, men i Sverige är det ännu i sin linda. 

Arkitekterna Boris Kildetoft och Sven Teder gick vidare på Susanna Hultins resurseffektiva idé. De menar att idén visserligen ska ses som ett framtidskoncept, men kommer sannolikt att testas på taket till Continental Bakeries logistikcenter och huvudkontor.   

– Algerna odlas i ett integrerat system i celliknande övertäckta bassänger som klär in hela takytan, berättar Boris Kildetoft. Odlingen är även ett spännande tillskott till byggnaden och verksamheten och bildar dessutom ett isolerande skikt på taket. 

De tekniska lösningarna är ännu inte helt utvecklade. Tekniken ska både passa byggnaden och verksamheten utan att det blir för kostsamt. En annan utmaning i ett senare skede är hur algerna ska skördas på sin olja på enklaste sätt. 

Hos Continental Bakeries togs idén emot positivt och fick stor uppmärksamhet från både näringsliv och forskning som har hört av sig med frågor om anläggningen och de framtida planerna.