0 av 0 för ""

Alla stenar vänds när Stockholm får elbussar

Det är lätt att tro att elbussar är något som bara kan köpas in till en stad och börja användas, men verkligheten är väldigt mycket mer komplex. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har utrett elbussfrågan i två år innan det nu blivit dags att börja elektrifiera i stor skala. Vi träffade trafikförvaltningens Anna Telestam Forsmark och Swecos energisystemkonsult Maria Xylia för att höra mer om hur de arbetar med elektrifiering av busstrafiken.

I Stockholm rullar ungefär 2200 bussar, och de drivs redan på biodrivmedel. Varför undersöker man då om bussflottan kan elektrifieras? Anna Telestam Forsmark är projektledare på trafikförvaltningen Region Stockholm och ser ytterligare miljönyttor med elbussar, både inne i och utanför bussen där människor bor och vistas.

– Med elbussar får vi minskade partikelutsläpp och nästan inget buller, vilket gör stor skillnad i stadsmiljön och för invånarnas hälsa. För resenären blir det också en mer behaglig resa utan en motor som bullrar och vibrerar. Om man dessutom tänker sig en framtid där vi vill ersätta alla fossila drivmedel behöver vi elektrifiera där vi kan för att frigöra biodrivmedel till andra sektorer, säger Anna Telestam Forsmark.

Under två år har Region Stockholm utrett affärsupplägg, tekniska aspekter för laddinfrastruktur och hållbarhetsfrågor kring elbussar. Ett mindre antal elbussar har också redan börjat rulla i Norrtälje, Sigtuna och Barkarby. I början av 2019 kom det politiska godkännandet av elbussutredningen och sedan dess har arbetet gått över till att handla om implementeringen och den faktiska anpassningen, som att handla upp elbussar och stegvis ersätta de avtal som finns, men också att se till att det faktiskt finns el till bussarna. Swecos Maria Xylia har deltagit i utredningen och hjälper nu trafikförvaltningen att lägga upp planer för hur elbussar ska kunna bli en del av kollektivtrafiken i Stockholm.

– Teknikutvecklingen rör sig snabbt så det gäller att hålla sig uppdaterad.  Till exempel blir batterierna ständigt bättre och de kan också framställas och återvinnas mer hållbart. En viktig del i mitt arbete handlar också om koordinering mellan olika aktörer som tidigare inte har samarbetat. Eftersom det råder effektbrist i Stockholm gäller det exempelvis att vi har en bra dialog med nätägarna så att vi kan säkerställa att bussarna kan ladda i depåerna, säger Maria Xylia.

Under projektets gång har Swecos konsulter och beställarna hos trafikförvaltningen hunnit utreda en mängd alternativ och samtidigt lärt känna varandra väl. Maria Xylia är väldigt glad över samarbetet och tycker att trafikförvaltningen varit lyhörda och öppna som beställare.

– Det är väldigt roligt att få arbeta i ett så stort projekt och speciellt att nu få se hur våra idéer blir verklighet. Anna och trafikförvaltningen har sagt att de ska vända på alla stenar i det här projektet, och det har de verkligen levt upp till. Jag har alltid känt att vi jobbar tillsammans mot den bästa lösningen. Precis som vi är beställarna på trafikförvaltningen nyfikna på ny teknik och hur den kan implementeras, säger Maria Xylia.

Anna Telestam Forsmark ser också vikten av att lära känna varandra, lyssna in och vara nyfiken. Att sätta beställar-/konsultrelationen åt sidan och istället se alla som kollegor som arbetar på samma nivå tror hon är ett framgångskoncept som ger förutsättningar för ett gott samarbete.

– Vi har en trygg relation och har haft ett gott samarbete med hela gruppen från Sweco. Maria är den som jag har arbetat mest och närmast med och jag känner att hon har ett personligt engagemang och tar egna initiativ. Det uppskattar jag väldigt mycket, säger Anna Telestam Forsmark.

För mer information, kontakta:
Maria Xylia, energisystemkonsult, maria.xylia@sweco.se

 

Copy link
Powered by Social Snap