0 av 0 för ""

Älmhult – Årets Tillväxtkommun 2017

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna och gör att Älmhult tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2017.

– Genom ett målmedvetet strategiskt tillväxtarbete strävar kommunen och näringslivet hela tiden för att tillsammans skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande i Älmhult.

För tjugonde året i rad utser Arena för Tillväxt och Sweco Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Priset delas ut den 14 oktober kl. 13 i Älmhults centrum.

– Det är extra roligt att få ge priset till en kommun utanför de större tillväxtregionerna. Älmhult utmärker sig med sitt målmedvetna tillväxtarbete, sin öppenhet och kreativitet. Älmhult tar också en aktiv roll i det regionala utvecklingsarbetet och är ett gott exempel på en kommun som genom en tydlig riktning och strategi skapat såväl stark tillväxt som hållbar samhällsutveckling, säger, Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt.

– I en region präglad av tillverkning sticker Älmhult ut med ett starkt näringsliv inom tjänsteproduktion samt kulturella och kreativa näringar. Kommunen präglas också tydligt av en internationell atmosfär, säger Mats Hermansson, vd för Swecos samhällsanalytiker.

Arena för Tillväxt
Arena för Tillväxt är en oberoende plattform för lokalt och regionalt tillväxtarbete som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

För ytterligare information, kontakta:
Katrien Vanhaverbeke, Chef Arena för Tillväxt, katrien.vanhaverbeke@skl.se tfn 076-797 89 54
Mats Hermansson, Vd Sweco Society, mats.hermansson@sweco.se tfn 08-695 65 65
Eva Ballovarre, Kommunstyrelsens ordförande, eva-marie.ballovarre@almhult.se
tfn 070-303 59 70
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se,
tfn 070-234 03 66