0 av 0 för ""

Alvesta Energi drar nytta av Swecos samlade kompetens

Alvesta Energi ska bygga en ny pumpstation med reservpanna och Sweco har fått i uppdrag att ansvara för alla delar i byggandet.

Nyligen fastställdes köpet av tomten på Scheelegatan i Alvesta där anläggningen ska stå och till årsskiftet ska underlaget för upphandling av entreprenörer vara klart.

Byggstart är planerad till våren 2014 och pannhuset beräknas stå klar i oktober nästa år.

– Att bygga en helt ny anläggning kräver resurser och specifik kompetens inom flera områden, något som vi själva inte har. Därför behövde vi köpa in detta utifrån och vi letade dessutom efter en partner som kunde ta ett helhetsgrepp, säger Karl-Erik Edh, t.f. vd på Alvesta Energi.

I Swecos uppdrag ingår kostnadskalkyl, bygglovshandlingar, tillståndsanmälan, fastighetsteknisk rådgivning i samband med tomtköpet, geotekniska undersökningar, analys av markprover, grafisk gestaltning av pannhuset, projektering av byggnadskonstruktion, förfrågningsunderlag för upphandling och utvärdering av entreprenörer.