0 av 0 för ""

Amhults kyrka – årets bästa byggnad i Göteborg

Amhults kyrka har tilldelats första pris ur Per och Alma Olssons fond, en fond vars avkastning går till ett pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Amhults kyrka är en byggnad där varje del, ner i minsta detalj, är en genomtänkt och gestaltad del av den upplevda helheten, skriver juryn i sin motivering.

Det är Swecos arkitekt Margareta Diedrichs som har utformat kyrkan som fick ta emot pris för Göteborgs bästa byggnad.

– Det är jätteroligt, det är ett uppdrag som varit väldigt viktigt för kontoret och kyrkan har verkligen blivit den livfulla mötesplats som beställaren önskade, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt.

Juryns motivering

Den nya kyrkobyggnaden i Amhult är något så ovanligt som ett solitt stycke arkitektur, i ordets bäst och mest ovanliga betydelse. En byggnad där varje del, ner i minsta detalj, är en genomtänkt och gestaltad del av den upplevda helheten. En byggnad där kvalitet och långsiktighet för ovanlighetens skull tycks ha fått råda över trender och kortsiktiga intressen. Från interiörens små mässingsdetaljer, via kyrkorummets samlade volym, till trädgårdens stillhet, allt blir en del av helheten.

Kyrkans uttryck är värdigt, men samtidigt anspråkslöst, och smälter förtjänstfullt in i den framväxande stadväven. Med den nya kyrkobyggnaden har stadsdelen Amhult inte bara fått sin finaste byggnad hittills, utan dessutom sin självklaraste mittpunkt.