0 av 0 för ""

Anlita Swecos experter som talare i Almedalen

Har du behov av talare eller debattörer till ett event under Almedalsveckan? Sweco kommer att finnas på plats under Almedalsveckan med en stark uppsättning experter.

Swecos profil som talare gäller allt som rör utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Urbaniseringen och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga och ställer höga krav på utformningen av framtidens städer. Sweco visar upp långsiktiga lösningar som skapar attraktiva, tillgängliga och dynamiska städer för alla.

Våra talare i Almedalen 2014

 • Åsa Bergman, vd Sweco Sverige
 • Johan Dozzi, vd för Swecos anläggningsverksamhet
 • Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter
 • Sören Hed, vd för Swecos konstruktörer
 • Erik Severin, vd för Swecos energiverksamhet
 • Thomas Fogelström, vd för Swecos industriverksamhet
 • Ann-Louise Lökholm, vd för Swecos installationskonsulter
 • Helena Källerman, vd för Swecos verksamhet inom IT för samhällsutveckling
 • Jan Thulin, vd för Swecos verksamhet inom järnväg
 • Elisabeth Philipson Attebrant, vd för Swecos projektledare
 • Ulf Johansson, vd för Swecos samhällsanalytiker
 • Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom trafik och samhälle
 • Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljöverksamhet
 • Andreas Gyllenhammar, Swecos hållbarhetschef

Dessa och många fler Sweco-experter finns på plats i Almedalen och står redo som talare. Om det verkar intressant, kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan medverka. Kontaktperson är Veronika Gustafsson, veronika.gustafsson@sweco.se, 08-695 65 43.

Här är exempel på specifika områden där vi kan delta med intressanta inlägg:

Anpassning till ett förändrat klimat

De senaste tre decennierna har klimatet varit varmare än något annat decennium sedan 1850. Sweco ligger i framkant när det gäller åtgärder för att förbereda samhället för ett förändrat klimat och arbetar med lösningar som begränsar och motverkar fortsatta klimatförändringar.

Tillgänglig och säker infrastruktur

Snabbt växande städer ställer höga krav på effektiva, säkra och miljömässigt hållbara lösningar för infrastrukturen. Sweco är idag med och utvecklar merparten av Sveriges större infrastruktursatsningar, såsom Citybanan, nya Slussen, Norra Länken, ny spårväg i Helsingborg, Västlänken samt flera cykel-, tunnelbane-, och trafikmiljösatsningar.

Smarta städer

Synen på hållbarhet inom stadsutvecklingen håller på att förändras och ”smarta städer” nämns allt oftare som framtidens lösning. På Sweco ser vi hur utvecklingen kan komma att gå mycket snabbt, eftersom fokus ligger på att använda den bebyggelse och infrastruktur vi redan har på ett mer optimalt sätt. Svenskarnas höga IT-mognad, kombinerat med fri tillgång till samhällets stora datamängder är en viktig nyckel till framgång.

Social hållbarhet

Integrationsfrågor i samhällsbyggandet är en nyckelfaktor för att skapa städer som är till för alla. Sweco har lång erfarenhet av stadsutveckling där medborgardialogen är i fokus och får påverka riktningen för stadens fortsatta utveckling.

Morgondagens byggnader

Den snabba urbaniseringen i Sverige leder till att vi planerar för många nya byggnader i våra städer. Ska vi bygga bostäder, arbetsplatser och skolor på samma sätt som vi gjorde på 1900-talet eller är det här en chans att tänka nytt? Swecos arkitekter har en kombination av spets och bredd som gör att vi kan erbjuda en unik helhetssyn i planeringen av morgondagens byggnader.