0 av 0 för ""

Anna Yman utsedd till styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Genom en plats i styrelsen kommer Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter, att bidra till att sätta den övergripande riktningen för högskolans utveckling. Målet är att bädda för en internationellt konkurrenskraftig kompetens för framtidens utmaningar genom utbildning, uppdrag och forskning.

– Jag är hedrad över förtroendet. Jag välkomnar ett djupare och bredare samarbete med högskolor och universitet för att utveckla utbildningarna så att studenterna blir ännu bättre rustade för arbetslivet. Sweco har ett stort behov av kompetens och det är viktigt att utbildningar hänger med i den förändringstakt vi har i samhället idag, säger Anna Yman.

I stiftelsen har Anna sällskap av representanter från såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet och den regionala tillverkningsindustrin, vilket gör att gruppen har en bred och varierad erfarenhet. Stiftelsestyrelsen är Högskolan i Jönköpings högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2019 till och med 30 april 2022.