0 av 0 för ""

Appen MyFootprint hjälper dig att tänka klimatmedvetet

Med appen MyFootprint vill Sweco uppmärksamma dig på hur du kan påverka dina klimatutsläpp genom små förändringar i vardagen. Med ett enkelt test kan du få en indikation på din klimatpåverkan och hur du kan göra för att minska den.

Hushållens samlade konsumtion står för cirka 80 procent av de svenska klimatgasutsläppen.  Om var och en av oss börjar tänka mer på vilka val vi gör i vår vardag kan vi tillsammans påverka.  Med appen MyFootprint vill Sweco få varje individ att tänka mer klimatmedvetet.

Genom att svara på ett antal frågor om de dagliga valen kan du få en indikation på hur du påverkar klimatet. I en översiktlig tabell kan du därefter direkt jämföra utsläppen från olika varor och aktiviteter och förändra dina vardagliga val.

Appen MyFootprint är kostnadsfri att ladda ned från App Store. Fungerar för iPhone, iPod touch, iPad och Android.