0 av 0 för ""

Applikation förenklar kyrkogårdsförvaltningens arbete

Stockholms stads Kyrkogårdsförvaltning såg behovet av att kunna hämta information via telefonen om händelser och aktiviteter på kyrkogårdarna. Sweco har utvecklat applikationen ”Dagens händelser” som ska förenkla arbetet.

Applikationen ”Dagens händelser” är en intern applikation för att visa dagens gravsättningar och ceremonier via en iPhone. Utifrån dagens datum listas dagens händelser för vald kyrkogård och med möjlighet att visa detaljer för varje enskild händelse.

Tidseffektivt och bättre koll
– Tidigare var man tvungen att åka in till kontoret och kolla i datorn. Nu slipper vi även skriva ut papperslistor och det underlättar och sparar tid när vi ska utföra och planera arbeten på kyrkogårdarna. Applikationen kan även användas av vår personal för att snabbt få fram kontaktuppgifter och ringa till anhöriga som exempelvis inte dyker upp vid en ceremoni eller en gravsättning, säger Peter Östlund, Enhetschef på avdelningen för kapellvärdar på Stockholms stads Kyrkogårdsförvaltning.

Applikation kompletteras med karta
All data hämtas direkt från Kyrkogårdsförvaltningens verksamhetssystem med hjälp av webbservicar utvecklade i ASP.Net. Utvecklingen av den mobila klienten utförs med det mobila ramverket Phonegap och JavaScript-ramverket Sencha Touch. I första hand byggs Applikationen för iOS och iPhone, men eftersom Phonegap har stöd för flertalet mobila plattformar finns möjligheten att köra på exempelvis Android eller Windows Phone.

Nästa steg är att komplettera applikationen med ett kartstöd som kommer att underlätta för personalen att söka och hitta rätt på kyrkogårdarna.

För mer information kontakta:

Anton Sandström, anton.sandstrom@sweco.se Telefon:+4686956315