0 av 0 för ""

Illustration av stad i glittrande ljus

Publicerad: 2021-12-15

Årets julgåva till Musikhjälpen, WWF och Mattecentrum

Som julgåva skänker Sweco Sverige i år en julklappspeng till organisationerna Musikhjälpen, WWF och Mattecentrum, för en värld utan barnarbete, bevarandet av regnskogen, samt för att ge alla samma chans att förstå matte.

– I år har vi valt att ge vår julgåva till tre organisationer som alla gör viktiga insatser på olika områden, säger Sweco Sveriges vd, Ann-Louise Lökholm Klasson.

Gåvan går till WWF:s arbete med att skydda, restaurera och bevara regnskogen, till Musikhjälpens arbete för att minska barnarbete och ge fler barn rätt till gratis skolgång, samt till Mattecentrum som erbjuder gratis läxhjälp till barn och unga.

– Klimat och hållbarhet står alltid i centrum hos oss på Sweco, och därför känns det bra att kunna stödja WWF med en julgåva. Vi brinner också för utbildning och social hållbarhet och där ser vi att Musikhjälpens insamlingar kommer att bidra till att fler barn får stanna i skolan, medan Mattecentrum gör viktiga insatser när de hjälper över 350 000 elever med matte varje månad samtidigt som de tillhandahåller tillgängligt och inkluderande material, säger Ann-Louise Lökholm Klasson.

Det är Sweco Sveriges medarbetare som är med och påverkar hur årets julgåva ska fördelas, och många medarbetare har också valt att ge egna bidrag till Musikhjälpen genom de bössor som startats i Swecos namn.

– Det gör mig glad och stolt att se engagemanget som finns, och att man vill göra gott, men det ser jag också varje dag i våra uppdrag, där Swecos medarbetare alltid vänder varje sten för att skapa så tillgängliga och inkluderande lösningar som möjligt för framtidens hållbara städer och samhällen, säger Ann-Louise.