0 av 0 för ""

Arkitekt från Sweco deltar i arbete med nya standarder för bostäder

Just nu pågår arbetet med att förnya och uppdatera SIS-standarder för ”Byggnadsutformning bostäder”. Sweco är med som en av aktörerna i arbetet, som syftar till att anpassa och modernisera riktlinjerna för hur bostäder ska utformas.

– Att vara med och utveckla en nationell standard är en möjlighet att påverka hur vi kommer att rita och bygga i framtiden, säger Monika Albertsson, arkitekt och certifierad sakkunnig i tillgänglighet på Sweco som deltar i arbetet.

Under 2016 startade Swedish Standard Institute, som driver och samordnar standardiseringen i Sverige, en kommitté för att modernisera och uppdatera de nationella standarderna för invändiga mått i bostäder. Sweco är en av aktörerna som deltar i arbete och standarden har nyligen gått ut på remiss. De nationella standarderna används av alla som ritar bostäder, eftersom BBR hänvisar till den ena.

Syftet med uppdateringen handlar främst om att modernisera standarderna då utformningen av bostäder har förändrats sedan de senast uppdaterades, men också att förtydliga sådant som i de tidigare versionerna har visat sig var otydligt. De uppdateringar som kommittén har föreslagit är bland annat att slå ihop de två standarderna och komplettera dem med fler illustrationer i lägenheten men också utanför i de allmänna ytorna.

– Att bygga tillgängliga och funktionella lägenheter handlar om att bygga ett hållbart samhälle. Bostäder ska utformas för livets alla skeden och sin långsiktiga användning, vilket man gör om följer bostadsstandarden. Man ska kunna bo kvar även när man blir äldre eller får en funktionsnedsättning. Bostadsanpassning kostar stora summor varje år, även för nybyggda lägenheter. En helt onödig samhällskostnad, säger Monika.

Just nu är förslaget ute på remiss och ska därefter bearbetas utifrån synpunkter som kommit in.

Förutom Sweco har Skanska, JM, Micasa Fastigheter, Stockholms stad, DHR, Myndigheten för delaktighet, Add Access, Sydark konstruera, Sveriges Arkitekter, Hinderfri design och Aribo ingått i kommittén.