0 av 0 för ""

Arkitekt och skribent Matilda Stannow rekryterad till Sweco

Sedan 1 mars har Swecos arkitektverksamhet förstärkt sitt kommunikationsarbete med Matilda Stannow som är arkitekt och närmast kommer som redaktör från tidskriften Arkitektur. I hennes roll ingår att arbeta med kommunikations- och utbildningsfrågor för att stärka och bredda arkitekturdiskussionen inom företaget.

– Vi har ett stort intresse av att synliggöra och kommunicera vår arkitektur och samtidigt stärka våra arkitekters kunskap kring kommunikation, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet. Vi har rekryterat Matilda Stannow som med sin kunskap kommer att bli en stor hjälp när vi fortsätter vårtutvecklingsarbete med att höja företagets kompetenser till nya nivåer. Det känns viktigt och stimulerande att vi både internt och tillsammans med våra kunder förstärker samtalen om arkitektur.

Med en bakgrund som redaktör på Arkitektur har Matilda under flera år arbetat redaktionellt med tidskriften samt ansvarat för flera av Arkitektur Förlags böcker om svensk arkitektur, bland annat monografier om Bengt Lindroos, Carl Nyrén och Peter Celsing. Hon har även under ett par år drivit en egen kommunikationsbyrå och arbetat med utställningar på Arkitekturmuseet.

 – Arkitekturen angår, engagerar och påverkar oss alla. Som arkitekter säljer vi både tjänster och varor, det är lika viktigt att kommunicera processen som resultatet. I media handlar ofta arkitektur om estetiskt tyckande.  För att vidga arkitekturbegreppet och stärka vår roll behöver vi ta plats och våga debattera mer. Men vi behöver öva oss på att beskriva och prata om det vi gör, bli bättre på att definiera olika målgrupper och efter dem anpassa vårt sätt att tala om arkitektur, säger Matilda som upplever att man under arkitekturutbildningen vare sig läser pedagogik, retorik eller marknadsföring vilket bidrar till att många arkitekter är både kommunikations- och PR-ovana.

Arkitekterna på Sweco arbetar med alla typer av uppdrag i ett av Nordens största arkitektföretag samtidigt som de ingår i  en stor teknikkonsultkoncern med kunder spridda över hela världen.

 – För oss är det därför extra viktigt att både internt och externt visa upp och presentera våra arkitekturprojekt, säger Matilda. Jag ser mig som en sorts ”arkitekturkatalysator” och hoppas att på olika sätt kunna bidra med mina erfarenheter till både mina nya arkitektkollegor och ut mot våra kunder.