0 av 0 för ""

Arkitekt på Sweco debatterar om kommunikationsprocesser

Jonas Jernberg, arkitekt på Sweco i Stockholm, är inbjuden att delta på Kompetensdagen för samhällsbyggare den 5 februari för att tala om kommunikation för en bättre samhällsbyggnad.

Strategier för lönsam kommunikation är undertiteln på konferensen och under dagen kommer aktuella föreläsare från olika branscher att diskutera kommunikation som verktyg för snabbare, lönsammare och effektivare processer. Företag och personer som är goda exempel inom området har bjudits in för att delta.

Jonas Jernberg företräder Sweco i panelen i en debatt som ska behandla ämnet ”Hur kommunikation kan användas för bättre samhällsbyggnad”.

— Sweco är ett bra exempel på företag som arbetar med kommunikationsprocesser. Vår framgång bygger till stor del på förmågan att kommunicera. Och det gäller allt från erfarenheter och kompetenser till idéer och resultat. När vi arbetar som processledare för hållbar stadsutveckling och leder såväl designdialoger som plan- och dialogprocesser, då är tydlig kommunikation den avgörande faktorn för ett bra resultat, säger Jonas Jernberg.

Kompetensdagen för Samhällsbyggare äger rum 5 februari i Stockholm.